ZAGŁĘBIE RUHRY

Zagłębie Ruhry (Ruhrgebiet) to najbardziej uprzemysłowiony rejon w Europie: obszar o zwartej zabudowie rozciąga się na przestrzeni ok. 65 km ze wschodu na zachód i 30 km z północy na południe: środkiem biegnie tradycyjna granica pomiędzy Północną Nadrenią a Westfalią. Nazwa regionu pochodzi od rzeki Ruhr: płynie ona przez te tereny, uchodząc pod Duisburgiem do Renu. Nadzwyczajny rozkwit Zagłębie Ruhry zawdzięcza niezwykle bogatym złożom mineralnym, położonym często tuż pod powierzchnią ziemi. Miasta regionu – pozostające w większości aż do ubiegłego stulecia co najwyżej małymi mieścinami – czynią wszystko, by tylko zdobyć własną tożsamość i stworzyć coś w rodzaju lokalnego klimatu. Pomijając nawet fakt, że trudno powiedzieć, gdzie jedna miejscowość się kończy, a druga zaczyna, wszystkie są do siebie podobne. Pomimo lego, że niektóre ośrodki związane są z określonymi wyrobami czy usługami: Essen i Miillheim ze stalą, Gelsenkirchen z węglem, Duisburg z przemysłem stoczniowym, Dortmund z piwem, Bochum z .samochodomi – każdy z nich ma szerokie ekonomiczne powiązania z ogólnie dominującym przemysłem ciężkim.

Przewodniki zazwaezaj po macoszemu traktowały ten region: wydawałoby się że słusznie, bo któż przy zdrowych zmysłach chciałby zwiedzać zagłębie przemysłowe. Jednakże, jeśli przymknąć oko na oczywisty brak zdrowotnych walorów tego rejonu, przynajmniej Dortmund i Essen można zwiedzać tak jak wiele innych zabytkowych miast. Nie ulega też wątpliwości, że chociaż ostatnie lata przyniosły regionowi sporo nowych problemów, ogólnoświatowa tendencja do ograniczania rozmiarów tradycyjnych gałęzi przemysłu, doprowadziła również do ogromnej poprawy w krajobrazie Zagłębia Ruhry. Zaledwie garstka kopalń i fabryk dewastujących dawniej otoczenie przetrwała do obecnej chwili: zbędne zakłady zostały usunięte, a zajmowane przez nie tereny w wielu wypadkach zamieniono na parki. Co więcej, zamożność, jaką przyniósł rozwój przemysłu, przyczyniła się do powstania bardzo ożywionego życia kulturalnego. Bochum to dzisiaj jeden z czołowych ośrodków teatralnych w Niemczech, w wielu miastach działają też znaczące i niezwykle różnorodne muzea sztuki.

Zagłębie Ruhry odegrało kluczową rolę we współczesnej historii Niemiec, a tym samym całego świata. Industrializację na wielką skalę zapoczątkowało przejście tych ziem w XIX w, pod kontrolę potężnych i ekspansywnych Prus. Broń pochodząca z fabryk Zagłębia Ruhry dopomogła Prusakom wygrać bitwy, które zadecydowały o zjednoczeniu Niemiec. Z drugiej strony przyczyniła się także do wzrostu tempa wyścigu zbrojeń, a w rezultacie do pierwszej wojny światowej. Przede wszystkim zaś nasuwa się wątpliwość, ezy Hitler zdobyłby tak entuzjastyczne i jednomyślne poparcie narodu, gdyby nie cieszył się poparciem finansowym przemysłowych potentatów Zagłębia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>