Zachodnia część Kolonii

Idąc dalej na północ wzdłuż Poststrasse i Peterstrasse, dojść można do gotyckiego kościoła św. Piotra (St. Peter) ze wspaniałymi witrażami. Wstrząsające Ukrzyżowanie św. Piotra pędzla Rubensa, pierwotnie przeznaczone było do ołtarza głównego, obecnie umieszczone jest w kaplicy przy wejściu. Obok kościoła św. Piotra stoi romański kościół św. Cecylii (St. Cäcilien), w którym obecnie mieści się Schniitgcn Museum (wt.- pt. 10.00-16.00, sb. i nd. 11.00-16.00: 5 DM), gromadzące dzieła sztuki sakralnej z terenów Nadrenii (z wyjątkiem malarstwa). Znalazły się tu zachwycające wyroby z kości słoniowej, m.in, dyptyk stanowiący niegdyś własność Karola Wielkiego oraz grzebień św. Heriberta. Bardziej okazałym przykładem kunsztu romańskich mistrzów jest rzeźbiony starożytną techniką tympanon kościoła św. Cecylii, drewniany krzyż z kościoła św. Jerzego i tajemnicza Madonna z Siegburga. Największą wartość przedstawiają eksponaty z okresu gotyku: oryginalne rzeźby z frontonu ołtarza katedralnego i polichromowane popiersie kobiety, wykonane przez jednego z Parlerów.

Po przejściu na drugą stronę ulicy należy udać się w dół Antongasse, przy której stoi niewielki Antoniterkirehe, gotycki kościół, pełniący obecnie rolę parafialnego zboru protestanckiego. Rozgłos zawdzięcza przede wszystkim jednej z najsłynniejszych rzeźb naszego stulecia – Pomnikowi Anioła Barlacha. Jest to gipsowa kopia monumentu wykonanego przez artystę z okazji siedeniseinej rocznicy powstania katedry w Güstrow, który został zniszczony przez hitlerowców w ramach walki ze „sztuką zwyrodniałą”. Wokół kościoła rozciąga się główne centrum handlowe, przebieg ulic nie zmienił się od czasów Rzymian, lecz niemal wszystkie budynki sąjuż nowoczesne. U wylotu Herzogstrasse, dostrzec można ruiny gotyckiego kościoła St, Kolumba, którego po wojnie nie odbudowano: w 1950 r, Gottfried Böhm postawił maleńką kapliczkę w obrębie ocalałych murów. Nieco dalej, przy tej samej ulicy, znajduje się gotycki kościół Minorytów (Minoritenkirche). Skrywa on grób Jana Dunsa Szkota, urodzonego w Szkocji teologa, czołowego intelektualisty Kolonii początków XIV w. Ironia losu sprawiła, iż w języku angielskim imię myśliciela brzmi tak samo jak pojęcie oznaczające nieuka (dimce – osioł, nieuk): żarliwa obrona ortodoksji religijnej tak rozwścieczyła jego ziomków w dobie reformacji, że używać zaczęli imienia filozofa wymiennie z pojęciem – by ująć rzecz delikatnie – ograniczoności umysłowej. Tuż obok kościoła znajduje się Muzeum Sztuki Stosowanej (Museum fiirAngewandte Kunst: wt.-pt. 11.00-17.00, sb, i nd. 12.0017,00: 5 DM). gdzie zgromadzono przedmioty artystyczne powstałe w ciągu wielu wieków. począwszy od średniowiecza aż do współczesności. Warto zobaczyć dział poświęcony niemieckiej secesji, noszącej miano Jugendstil. Najcenniejszym eksponatem jest – zupełnie odbiegający od tematyki muzeum – obraz Memlinga Narodziny Chrystusa. Niedaleko Antoniterkirehe leży Neumarkt. Tutaj, w budynku banku pod numerem 18, mieści się Muzeum Käthe Kollwitz (wt., śr., pt.-nd. 10.00-17.00, czw. 10.00-20,00: 5 DM), posiadające dużą kolekcję grafiki oraz kilka rzeźb Käthe Kollwitz, jednej z czołowych artystek XX w. Prace utrzymane są zazwyczaj w czarno-białej tonacji, która potęguje ich emocjonalny wyraz. Przykładem może być niezwykle ekspresyjny cykl wariacji na temat Matka i Dziecko, oraz seria grafik demaskujących obłęd i grozę wojny,

W otoczeniu Neumarkt uwagę zwraca przede wszystkim wspaniała XIIi-wieczna apsyda kościoła św. Apostołów (SS. Aposteln – dość niezwykły patronat poza obrębem wpływów prawosławia). Świątynia ta zawiera wszystkie charakterystyczne cechy nadreń- skiej bazyliki i jako taka może stanowić jej idealny model, na który składają się: prezbiterium wzniesione na planie liścia koniczyny z niewielką galerią, centralny ośmiobok z wieżyczkami oraz imponująca wieża zachodnia z dachem w kształcie mitry biskupiej. Jednolitość stylu jest pozorna, budową świątyni rozpoczęto bowiem już w XI w. Zadziwia prostota wnętrza (zamknięte we wtorek). Nieopodal kościoła stoi brama miejska, Hahnentor, przypominająca barbakan.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>