Xanten

Jedna z najstarszych niemieckich miejscowości, XANTEN, leży w pewnym oddaleniu od Renu, ok. 45 km na północ od Krefeld. W około 100 r. n.e. Rzymianie założyli tu Colonia Ulpia Traimia, osadę mieszkalną (jedyną w Nadrenii poza Kolonią) przy pobliskim garnizonie w Velera. Stanowiła ona bazę wojskową oddziałów, których zadaniem było ujarzmienie plemion wscliodniogcrmańskieh. Wraz z upadkiem cesarstwa rzymskiego Colonia Ulpia Tratami została porzucona, zaś na opuszczonym terenie, trochę dalej na południe, powstała nowa osada skupiona wokół grobów chrześcijańskich męczenników. Zginęli oni w 363 r. podczas ostatniej fali prześladowań: jak wierzono, byli to św. Wiktor i żołnierze legionu tebańskiego. Nazwa miasta starowi skrót łacińskiego zwrotu Ad Sánelos Martyny (Świętym Męczennikom). Anonimowy autor Pieśni Nibeiungów z końca XII w. opisując na poły legendarne wydarzenia minionych epok, wspomina Xanten jako miasto „wielkie”, „wspaniałe” i „cieszące się ogromną sławą”. Nie dziwnego, skoro tu właśnie miał przyjść na świat, a w latach późniejszych ustanowić swój dwór, niezwyciężony bohater eposu – Zygfryd, pan Niderlandów, Norwegii i tajemniczej krainy Nibelttngów. kryjącej bajeczny skarb -złoto Renu. Motyw złota Renu stal się podstawą drugiej, odmiennej wersji legendy, którą jro siedmiu wiekach rozwinął Wagner w słynnym cyklu oper Pierścień Nihehwgów.

Xanlen w tym przypomina znaną bajkę o Piotrusiu Panu, żc jak i on nie zmieniło się wiele od czasów młodości. Posiada obecnie około szesnastu tysięcy mieszkańców, czyli nieco więcej niż przypuszczalnie mogła liczyć rzymska osada. Średniowieczny charakter miasto zachowywało wiernie aż do lat drugiej wojny światowej, podczas której ulegio poważnemu zniszczeniu. Szybko jednak podniosło się z ruin (zdobyło parę pre- stiżowyeh nagród za wzorową odbudowę) i jest jedną z najschludniejszych miejscowości w Niemczech. Czasami bywa nazbyt zatłoczone, ponieważ wiele osób chętnie przybywa tu na jednodniowe wycieczki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>