Wschodnia część Kolonii – kontynuacja

Droga w kierunku południowym wiedzie obok spalonego kościoła Stary św, Alban (All St. Albanj, którego ruiny umyślnie pozostawiono jako pomnik – świadectwo wojennej tragedii. Z kolei wypadnie minąć gotycki budynek zgromadzeń publicznych Gürzenich, znany szeroko dzięki urządzanym lu balom karnawałowym, a następnie samotną wieżę – wszystko co pozostało z kościoła Mały św. Marcin (Klein St. Martin). Tuż za nim wznosi się kościół Najświętszej Marii Panny na Kapitolu (St. Maria im Kapitol). Z zewnątrz nie wygląda zbyt korzystnie, gdyż zbudowany został w ascetycznym, pozbawionym zdobień stylu. Nowoczesne budynki, stanowiące jego otoczenie, nie tworzą harmonijnego połączenia z surową bryłą świątyni. Wnętrze odznacza się jednak swoistym majestatem. Wokół naw prowadzi trasa procesji. Warto przyjrzeć się równie starym jak kościół, bo pochodzącym z XI w., drewnianym drzwiom, jednemu z najcenniejszych dzieł sztuki tego rodzaju. W powściągliwy, lecz zdradzający głębokie uczucie sposób, przedstawiono na nich Narodzenie Chrystusa, scenę Nauczania oraz Mękę Pańską. Dzięki ostatnim pracom konserwatorskim na pierwotne miejsce wróciła misternie zdobiona renesansowa tęcza. Zwiedzić można także przestronną kryptę i krużganki, nader oryginalnie dołączone do fasady, jedyne, jakie ocalały w Kolonii,

Idąc dalej na południe ulicą Rheingasse obejrzeć trzeba koniecznie zwieńczoną schodkowym szczytem patryejuszowską kamienicę Ovcrstoízenhaus. najpiękniejszą rezydencję w mieście, pochodzącą z okresu późnoromańskiego. W pobliżu stoi kościół żeglarzy. St, Maria in Lyskirchen, który zdobi Piękna Madonna (Schöne Madonna) z ok. 1420 r. Sklepienia pokryte są XI]-wieeznymi freskami, przedstawiającymi sceny ze Starego i Nowego Testamentu oraz z żywotów świętych: najlepiej oglądać jc z galerii. Podejmując dalszą wędrówkę należy kierować się wzdłuż ulic Grosse Witschgasse i Georgstrasse, które prowadzą do kościoła św. Jerzego (St, Georg). Jest to bazylika filarowa z XI w., przypominająca świątynie wczesnochrześcijańskie. Dodany w następnym stuleciu westwerk (fasada zachodnia) sprawia z zewnątrz wrażenie ciężkiej bryły, lecz w środku zdumiewa przestroił ilością.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>