Wnętrze Katedry – Kolonia

Wzrok wchodzących do Katedry od .strony zachodniej, przykuwa natychmiast znajdujący sią na przeciwnym krańcu olbrzymiej długości nawy ołtarz główny z relikwiarzem Trzech Króli. Na relikwiarzu przedstawiono biblijną historii: świata, umieszczając na wyeksponowanym miejscu pokłon trójcy monarchów. Dwa inne nieocenionej wagi arcydzieła ulokowane są w kaplicach przy wejściu w obiegający absydę ambit. Po stronie północnej znajduje się pochodzący z IX w. krucyfiks Gerona, niewątpliwie najcenniejsza z rzeźb tego okresu. Kaplica po stronie południowej zawiera największe dzieło

XV-wiecznej szkoły malarstwa w Kolonii, tryptyk Stefana Lochnera Pokłon Trzech Króli. Czystość linii, idcalizacju tematu i nieco odrealniony styl malarza uwidaczniają sii: wyraziście w tej przepięknej scenie. Skrzydła tryptyku przedstawiają dwoje świętych męczenników Kolonii, św, Urszulą w otoczeniu dziewic i św. Gerona wraz z towarzyszami broni. Warto zwrócić uwagą na misternie rzeźbione retabulum z Antwerpii w transcpcic południowym, ogromną, drewnianą figurę św. Krzysztofa stojącą niedaleko oraz XIV-wieczny ołtarz klarysek na przecięciu północnego transeptu i nawy bocznej. Prezbiterium wydaje sit: doskonale – unikalne stalle, drewniane malowane oparcia, pełne życia figurki Chrystusa, Najświętszej Marii Panny i apostołów, delikatny kontur ołtarza. Aby bliżej zapoznać sic z Katedrą, należy dołączyć do grupy z przewodnikiem (bezpł., wyłącznie w języku niemieckim): zwiedzanie rozpoczyna się od miejsca poniżej organów, w północnym transepcic. Godziny zwiedzania w danym dniu widnieją na licznych tablicach, zwykle jest to 10.00, 11.00, 14.30 i 15.30 z wyjątkiem sobotniego i niedzielnego przedpołudnia.

Okna witrażowe są istotnym elementem każdej gotyckiej katedry, a Katedra koloń- ska posiada niesłychanie bogaty ich wybór. Najstarsze z nich pochodzi z 1260 r. i znajduje sią w centralnej kaplicy umbitu: wyobraża zawartą w Starym Testamencie prefiguracji: wydarzeń Ewangelii. W tym samym okresie powstał również witraż umieszczony w drugiej z kolei kaplicy po stronie południowej. Całkowicie odmiennym charakterem odznacza się późnogotycki witraż w północnej stronie nawy, zaprojektowany przez tutejszych mistrzów: jest o wiele bardziej monumentalny. Wyraziście kontrastuje z żywymi barwami XiX-wieeznych okien bawarskich po przeciwnej stronic. To dar króla Ludwika I, który przyczynić się miał do uświetnienia prac wykończeniowych w katedrze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>