WallraMlichartz/Ludwig Museum

Przy Bischofsgartenslr. I znajduje się Wallraf-Richartz/Ludwig Museum (wt.-pl. 10.00 – 18.00, sb. i nd. 11.00-18.00: 5 DM). W pierwszym z nich można obejrzeć miejskie zbiory malarstwa. Pierwsze piętro zajmuje kolekcja dzieł dawnych mistrzów, unikalne prace XV-wiecznej szkoły kolonskiej (zob. Kontekst}’). Warto zwrócić uwagę na tło obrazów, na których przedstawiona została średniowieczna Kolonia, z powtarzającym się widokiem nicukończonej Katedry. Najbardziej podziwianym artystą tej szkoły jest Stefan LochniT, a najsłynniejszym jego dziełem Sąd Ostateczny, oryginalny w opracowaniu detali i imponujący jako wizja całości, pełna łagodnego wyrazu. Najwybitniejszym reprezentantem wcześniejszej generacji jest Mistrz Św. Weroniki, twórca dwóch wersji Ukrzyżowania – pierwsza z nich, pełna subtelnej dystynkcji, przypomina iluminowany manuskrypt, za to druga dąży do monumentalizacji przedstawionych postaci. Autorem najwspanialszych kolońskich winiel jest Mistrz Gloryfikacji Najświętszej Marii Panny (Meister der Verherrlichung Mariae). Perlą kolekcji są dwa duże tryptyki wykonane dla kartuzów przez Mistrza Ołtarza św. Bartłomieja, przedstawiciela schyłkowego, lecz równie wspaniałego okresu szkoły kolonskiej z początku XVI w. Postacie stworzone ręką tego malarza naśladują ówczesną rzeźbę – zdają się być pogrążone w natchnionej, mistycznej ekstazie.

Obok mistrzów kolońskich prezentowane są tu dzieła innych malarzy niemieckich, m.in. Muzykanci Diirera oraz kilka typowych prac Cranacha. Zobaczyć można obrazy Flamandów i włoskich prymitywów z Madonną i Dzieciątkiem Simone Martiniego na czele. Wokói klatki schodowej rozmieszczono dzieła najokazalsze, wśród nich dwa płótna Rubensa. Juno i Argus oraz Slygmaty św. Franciszka. Ten ostatni obraz namalowany został dla kolońskich kapucynów, obecnie umieszczono go w sąsiedztwie.?«’. Franciszka w kaplicy Poizincula Murilla, co daje świetną okazją do porównania stylu najwybitniejszych malarzy kontrreformacji.

W korytarzu i zewnętrznych salach wystawowych eksponowana jest bogata twórczość XVI[-wiecznych artystów holenderskich z autoportretami Rcmhrandta. To naj- prawdopodniej ostatnie prace malarza: przedstawił na nich siebie pod postacią śmiejącego się starożytnego greckiego filozofa (lub słynnego malarza Zeuksisa). Widnieje tu także spora kolekcja malarstwa francuskiego, od wieku XVII do imresjonistów. Natomiast XIX-wieczną szkołę niemiecką reprezentują przede wszystkim nastrojowe obrazy Friedricha i pokaźny zbiór dziel kolońskiego artysty, Wilhelma I.eibla, przywódcy ruchu realistycznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>