Abtcikirchc tagged posts

Inne dzielnice Kolonii – kontynuacja

Spod Hahnentor, wspomnianego wyżej fragmentu staromiejskich obwarowali, Aachener Strasse wiedzie prostą linią na zachodnie przedmieścia. Tuż za obwodnicą, biegnie Universitätstrassc, prowadząca do Muzeum Sztuki Wsehodnioazjatyckiej (Musem für Ostasiaiische Kunst: pierwszy piątek miesiąca 10.00-20.00: 5 DM), poświęconego sztuce Chin, Japonii i Korei. Jest to kolejne z kolońskieh muzeów ulokowane w specjalnie zaprojektowanym, nowoczesnym gmachu z tradycyjnym ogrodem japońskim. Twórcą koncepcji jest japoński architekt. Ekspozycja została uporządkowana tematycznie. Zwiedzanie ułatwiają foldery (w jęz. angielskim) z informacjami na lemat każdego eksponatu.

czytaj więcej