Stare miasto i kościoły romańskie w Kolonii

Obszar miejski stanowiący niegdyś śrcdniowicczą Kolonię, doznał bardzo poważnych zniszczeń podczas ostatniej wojny. Większość domów wzniesiono szybko na nowo, natomiast w przypadku kościołów, gdy nic zachodziła pilna potrzeba odbudowy, nie śpieszono się i dokonywano żmudnie wiernej rekonstrukcji. Prace nad niektórymi obiektami trwają zresztą do dziś. Dotychczasowe efekty są godne podziwu – fotografie kościołów zrobione bezpośrednio po wojnie najlepiej o tym przekonują. Niezależnie od tych wysiłków, wiele budynków decydujących o niepowtarzalnym uroku Kolonii zniknęło na zawsze.

Przy takim stanic rzeczy pozostaje jedynie cieszyć się tym, co przetrwało i co zostało zrekonstruowane. Ozdobę miasta stanowi nadal grupa dwunastu kościołów romańskich powstałych między X i XIII wiekiem, która tworzy jeden z najbardziej jednolitych zespołów zabytków sakralnych w Europie. Każdy z osobna zasługuje na uwagę, lecz zachęcić trzeba przede wszystkim do obejrzenia kościoła św. Gereona (St. Gcreonkirclie) o niezwykle oryginalnej konstrukcji, kościoła Najświętszej Marii Panny na Kapitolu

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>