Soest

W czasach istnienia Związku Hanzeatyekiego SOEST dorównywało znaczeniem Dortmundowi. od którego oddalone jest około pół godziny jazdy pociągiem. Wciąż utrzymujące swą dawną atmosferę Socst nic przekroczyło niemal wcale granie starych murów obronnych, zachowując średniowieczny wygląd i układ ułic. Należy zresztą do najurokliwszych miast niemieckich i na szczęście nie zostało włączone do konurbaeji Zagłębia Ruhry. Bliskość przemysłowego centrum stuła się przyczyną poważnych bombardowań, jakie dotknęły Socst w czasie wojny, lecz odrestaurowano je z ogromną pieczołowitością i dzisiaj trudno byłoby znaleźć uliczkę w obrębie fortyfikacji, która odbiegałaby od wizerunku „romantycznych Niemiec”, lansowanego przez zarząd turystyczny. Wszystkie główne budynki wykonano z miejscowego piaskowca, a jego głęboka zieleń nadaje miastu specyficzny charakter i wdzięcznie kontrastuje z licznymi pobielanymi domami z pruskiego muru o czerwonych dachach, lira świateł na płaszczyźnie ścian i dachów daje efekty tak czarownc, iż. nie budzi najmniejszego zdziwienia fakt, że Soest przyciągało zawsze widu niemieckich artystów.

Socst nigdy nie rozrosło się poza swe mury obronne, którym minione wieki z pierwotnego wyglądu ujęłyjcdynieblanki. Jest to prawdziwe średniowieczne miasto, z typowym rozplanowaniem uliczek oraz grupą budowli świeckich i sakralnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>