Siedmiogórze

Na wschodnim brzegu Renu, blisko granicy z Nadrenią-Palatynatem rozciąga się SIED- MIOGORZE (Siebengcbirge), jeden z najpiękniejszych i najbardziej spopularyzowanych przez lileralurę górskich obszarów w Niemczech. Autorzy baśni nadzwyczaj chętnie lokowali akcję swoich utworów wśród tych wyniosłych gór. Jak głosi pewna legenda, Siedmiogórze utworzone zostało przez siedmiu olbrzymów, którzy czyścili łopaty ubrudzone ziemią. Podobno tutaj również rozegrała się najsłynniejsza z bajek Grimmów – Siedmiu krasnoludków i królewna Śnieżka.

Wbrew nazwie wznosi się tu aż trzydzieści szczytów, stanowiących pasmo wygasłych wulkanów. Ciągnie się ono około 15 km ze wschodu na zachód. Z Bonn widać tylko sześć wzniesień, siódme, które w sumie dało nazwę górom, oddalone jest nieco bardziej na północ. Jako najbardziej znane wymienia się szczyty: Drachenfeis (321 m), Wolkenhiirg (325 m) i Lohrberg (435 m), zbudowane z minerału zwanego tracili tern: pochodzące z późniejszej formacji, bazaltowe Petersberg (331 m), Nonnenstromberg (336 in) i Grnsser Óberg (461 m) oraz powstały z dolerytu Lowenhurg (445 ni). Przez cale wieki trwaia eksploatacja gór, które dostarczyły budulca na wzniesienie dużej liczby wielkich gmachów w Nadrenii (przede wszystkim katedry kolońskiej). Wszelka działalność gospodarcza ustala w tym regionie w 1889 r„ kiedy Siedmiogórze mianowano pierwszym w historii Niemiec parkiem narodowym, Zgodnie z niemieckimi upodobaniami góry pokryte są gęstym, nietrzobionym lasem, co oczywiście bardzo ogranicza widoczność, wyjątkiem są odosobnione punkty widokowe. Stare ryciny ukazują jednak nagie, pozbtiwione drzew wierzchołki gór, gdzie nierzadko wznosiły się warowne twierdze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>