SAARA

Nazwa kraju związkowego Saara (Saarland) wywodzi się od rzeki Saary, która przepływa przez ten region. Jest to jeden z najbiedniejszych landów w zachodniej części Niemiec, w przeważającej części obejmuje duży okręg węglowy przeżywający w obecnych latach kłopoty związane ze zmianą koniunktury. Saara zawsze stanowiła obiekt przetargów politycznych: do 1815 r. spora część jej terytorium należała do Francji, a w bieżącym stuleciu Francuzi również kilkakrotnie czynili próby odzyskania utraconych ziem. Po pierwszej wojnie światowej okręg Saary przeszedł pod kontrolę Ligi Narodów, co w praktyce oznaczało, iż przejęła go Francja z prawem eksploatowania kopalń. jako formą odszkodowania za straty poniesione podczas wojny przez rodzimy przemysł górniczy. W styczniu 1935 r. przeprowadzono plebiscyt, w którym 90% mieszkańców okrągu głosowało za przyłączeniem do hitlerowskich Niemiec. Po drugiej wojnie Saara zyskała nominalną autonomię, lecz pozostawała zależna od rządu francuskiego, ten zaś parł w stronę ekonomicznego zjednoczenia. W listopadzie 1952 r. Saarczycy opowiedzieli się przeciwko włączeniu do państwa niemieckiego, lecz rosnący dobrobyt Republiki Federalnej stopniowo przekonał ich do korzyści płynących z unii z Niemcami, która nastąpiła w styczniu 1957 r.

Większość N iemców rejon Saary ogląda wyłącznie z przecinających ją wzdłuż i wszerz autostrad: prawdę powiedziawszy, istotnie nie widać specjalnych powodów, dla których warto byłoby wysiadać z samochodu. Jest tu parę zaledwie godnych zainteresowania miejsc, pejzaż – poza wysoko uprzemysłowionym zagłębiem – przedstawia się dość banalnie, tworzy go łagodnie pofalowany, lesisty teren. Z czasów francuskich pozostało pozdrowienie Salii, używane zamiast niemieckiego Guten Tog. Wpływy galijskie zaznaczyły się również w lokalnej kuchni, opartej na potrawach z ziemniaków. Przedsiębiorczy Saarczycy potrafią z nich przyrządzić tysiąc i jedno danie (np. Hnoriche- sznycle z surowych ziemniaków).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>