Rynek i jego otoczenie – Minden

Po wyjściu z Breitestrasse, obok pięknych domów zakończonych szczytami zobaczyć można Wippermannsches Haus, jedną z dużych kamienic kupieckich w ekstrawaganckim, późnogotyckim stylu. Parę kroków stąd rozpościera się rynek, wokoło którego stoją piękne budowle z wieku XIV oraz późniejsze. Wygląd ratusza od wschodu, pozwala prześledzić zmienne trendy mód architektonicznych na przykładzie malowniczych arkad, pinakli i szczytów. W północnym narożniku kontynuuje swą działalność wiekowa apteka (Apothekenerker) z pięknym oknem wykuszowym. Pajęczej delikatności rzeźby, również dzieło Crossmanna. tworzą fryz z figurami dziesięciu sławnych uczonych, które artysta opatrzył sentencjami ich autorstwa: kolumny górnych okien ukazują personifikacje Pięciu Zmysłów’.

Południową stronę rynku zajmuje Dom Zabaw (Ballhaus) z początku XVII w., obok znajduje się XVI-wieczna Zbrojownia (Zeughaus), której tylną ścianę dekorują psychodeliczne zygzaki. Niestety, pośród statecznych, renesansowych kamienic postawiono niegdyś dwa nieciekawe budynki. W latach siedemdziesiątych zdecydowano się je zburzyć i zastąpić modernistyczną konstrukcją z tradycyjnymi elementami architektury Lemgo. Lepiej by chyba zrobiono, stawiając na rynku mniej awangardową budowlę. Nie można się jednak uskarżać na północne skrzydło placu z wylotową Mittelstrasse, która tworzy część centralnej arterii miasta. Jest to ulica bardzo charakterystyczna dla miast hanzeatyckich, z typową zabudową z pruskiego muru. Niektóre rezydencje wzięły nazwy od zdobiących je płaskorzeźb, jak np. Dom Planet czy Dom pod Zegarem Słonecznym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>