REGION NADRENIA-EIFEL

W południowo-zachodniej partii Północnej Nadrenii dominuje krajobraz wyżynny. Większą część obszaru zajmuje górskie pasmo Eifel, przedłużenie belgijskich Arde- nów, natomiast na wschodnim brzegu Renu wznoszą się majestatyczne zbocza Sied- miogórza. Im bliżej Bonn, tym bardziej równinna staje się okolica, wzrasta równocześnie gęstość zabudowy. Rozpoczyna się olbrzymi ciąg miejski, którego zakończeniem jest Dortmund. Główną atrakcją pozostaje jednakże pradawny Akwizgran.

„W Akwizgranie oglądałem najrozmaitsze bezcenne skarby, które nielicznym tylko ujrzeć się udało”, pisał Diircr po odwiedzeniu miasta w 1560 r. Zachwyt wielkiego artysty jest i dziś w pełni zrozumiały. AKWIZGRAN (Aachen) słynie z baśniowych wręcz bogactw, które przyrównać można do kosztowności zamkniętych w skarbcach Stambułu czy Wenecji. Obok Kolonii jest to drugie miasto Północnej Nadrenii-Westfalii, którego nie wolno ominąć. Obecnie w Akwizgranie znajduje się posterunek graniczny, gdyż miasto styka się z Belgią i Holandią, z tej to przyczyny znane jest również jako baza przemytników. Nie (o jednak stało się tytułem do sławy Akwizgranu – początki świet- nydi dziejów miasta sięgają przełomu VIH i IX wieku, kiedy w 794 r. Karot Wielki, po ponad ćwierćwieczu nieustannych wojen, wybrał je na swoja stałą siedzibę. Tym samym Akwizgran stal się spadkobiercą tradycji starożytnego Rzymu i centrum wielkiego imperium Franków, w którego skład wchodziły prawie całe dzisiejsze Niemcy, Francja, kraje Beneluxu, Austria, Szwajcaria, znaczna część Włoch i część północnej Hiszpanii. Wzglądy strategiczne odegrały, rzecz jasna, poważną rolę przy podjęciu królewskiej decyzji. Niestety, lak wysoką rangę na arenie politycznej Akwizgran utrzymał tylko za rządów bezpośrednich następców Karola Wielkiego. W późniejszych czasach o wiele większe korzyści miał czerpać ze swych walorów uzdrowiskowych, Wspomnieć bowiem należy o istnieniu na tych terenach gorących źródeł, które skłoniły Rzymian do wybudowania term. Gorące kąpiele stanowiły jedną z ulubionych rozrywek Karola Wielkiego, znakomitego ponoć – wedle świadectw współczesnych – pływaka.

Dworzec główny w Akwizgranie mieści się na południe od centrum. Biuro informacji turystycznej znajduje się w Atrium Eiisenbrunncn na Friedrich-Wilheim-Platz (pn,-pt, 9.00-18.30: sb. 9.00-13.00: «1802960). Biuro Mitfahrzcntrale, gdzie można dowiadywać się o możliwość zabrania się do określonego miasta prywatnym autem w roli pasażera, który pokrywa część kosztów podróży, znajduje się przy Roermonder Str. 4 («152011). ‚

Większość hoteli znajduje się w pobliżu dworca głównego, jednak najtańszych należy szukać daleko od śródmieścia. Schronisko młodzieżowe usytuowane jest na niewielkim wzgórzu w podmiejskim parku, na południowy wschód od centrum, przy Maria Teresia Allee 260 («71101: /L}): dujazd autobusem #2 spod Elissenbrunnen w kierunku Preuswald do przystanku Brüsseler Ring lub Ronheide. W kierunku północno-wschodnim od centrum, przy Pass Str. 85 jest pnie kempingowe («158502).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>