Poppelsdorf i Kreuzberg

Kilometrowej długości aleja kasztanowa wiedzie spod zamku wprost na przedmieście Poppelsdorf Tam właśnie francuski architekt Robert de Cotte, który zmodernizował zamek, wzniósł zgodnie z otrzymanym zamówieniem jeszcze jeden pałac elektorski. Konstrukcja nowej rezydencji oparta była na iluzjonistycznym zabiegu trompe 1’oleil, przy pomocy którego okrągły dziedziniec „został wpisany” w prostokątny plan podstawy. Dzisiaj wprowadził się tutaj uniwersytet, a na terenach przyległych do pałacu założono Ogród Botaniczny (Bolanischer Garten: lV-IXpn.-pl. 9.00-17.00: nd. 9.00-13.00: X-I1I pn.-pt. 9.00-16.30: bezpł.). Warto przejść się przez miasto wkiemnku wschodnim, na przykład wzdłuż Schloss Strasse, Kurfurslenstrasse, Argelanderstrasse lub Bi- smarckstrassc. Podczas takiej przechadzki można się dokładnie zapoznać z wyglądem typowej dzielnicy bogatego mieszczaństwa z przełomu wieków.

Po drugiej stronie pałacu w Poppłesdorf, przy Sebastianstr. 182 znajduje się Dom Roberta Schumanna (Robert-Sduimann-Haus: pn. i pt. 10.00-12.00 i 16.00-19.00: śr. i czw. 10.00-12.00 i 15,00-18.00: nd. 10.00-13.00: bezpl.), muzeum słynnego kompozytora epoki romantycznej. Szczęśliwe małżeństwo z pianistką Klarą Wieck, muzą artysty i adresatką wielu lirycznych pieśni i utworów fortepianowych, nic uchroniło jednak nadwrażliwego i psychicznie niezrównoważonego Schumanna przed całkowitym załamaniem nerwowym. Próbował nawet samobójstwa, rzucając się do Renu. Odratowano go i ostatnie dwa lata życia spędził (na własną prośbę) w odosobnieniu, w sąsiadującym z domem sanatorium,

Na południe od Poppelsdorf wiedzie droga do samotnego kościółka pielgrzymiego na wzniesieniu Kreuzberg. Zbudowaną w XVII w. kaplicę przerobiono wiek później w stylu rokokowym, dodając tzw. Święte Schody za ołtarzem, czyli kopię znajdujących się obecnie w Rzymie schodów, którymi prawdopodobnie Chrystus wstępował do pałacu Piłata. Autorem niezwykłe bogalo zdobionej imitacji był Balthasar Neumann. Kościół wyznacza jednocześnie granice miasta, poza którymi widać okoliczne wioski, m.in. VENUSBERG z rezerwatem zwierząt łownych, dzików, jeleni i danieli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>