Południowa część Kolonii

Piętnastominutowy spacer dzieli kościół św. Jerzego od kościoła św. Seweryna (St. Severin). Minio tego, że budowla określana jest mianem romańskiej, z tego okresu pochodzi jedynie apsydu z dwiema wieżami i część transeptu, natomiast reszta jest późno- gotycka. Świątynia może jednak wzbudzić zainteresowanie miłośników archeologii z uwagi na odkryty tu cmentarz rzymsko-frankijski (zwiedzanie w grupach z przewodnikiem: pil. i pi. godz. 16.30: bezpl.). Za kościołem stoi Brama św. Seweryna (Se- veriiislor), element średniowiecznych fortyfikacji, zniszczonych niemal w całości w minionym stuleciu. Nieco dalej na wschód, przy Ubierring 45, znajduje się Rautenstrauch-Joesł Museum (wt.-pt. 10.00-16.00, sb., nd. 11.00-16.00: 5 DM). To duże muzeum etnologiczne posiada szczególnie bogatą kolekcję eksponatów z Indo- chin. Ameryki prekolumbijskiej, Afryki Zachodniej, basenu Pacyfiku i Indonezji. Często organizowane są wystawy specjalne i wówczas karta wstępu do muzeów miejskich traci ważność, nawet na wystawy stałe.

Kierując się stąd na północny zachód, mija się najpierw zdobną wieżyczkami bramę LI rep forto, a następnie, skręcając wprawo w Waisenhausgasse, dochodzi do kościoła St. Pantaleon, najstarszego w Kolonii, datowanego na koniec X w. Uwagę zwraca masywny westwerk z kruchtą. Wspierająca XVII-wieczne organy o rokokowym prospekcie tęcza utrzymana jest w stylu późnego gotyku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>