Południowa część Essen

Główny kompleks muzeów znajduje się spory kawałek na południe od centrum przy Goethestr. 41: można tam dojść podążając wzdłuż Kruppstrasse na zachód od dworca głównego, przy Bismarckplatz trzeba skręcić w Bismarckstrasse i iść dalej prosto przed siebie. Działają tu dwie odrębne placówki: Ruhrlandmuscum i Folkwang Museum (wt., śr., pt.-nd. 10.00-18.00, czw. 10.00-21.00: wspólny bilet do obydwu muzeów kosztuje 5 DM). Pierwsze z nich posiada przeciętne zbiory o charakterze lokalnym: na parterze mieści się ekspozycja geologiczna, na górze: obyczaje, folklor i przemysł. O wiele ciekawsze jest Folkwang Museum, jedna z najlepszych niemieckich galerii sztuki XIX i XX w. Dwa pomieszczenia poświęcono francuskim impresjonistom i ich naśladowcom, oglądać można m.in. rozmaite warianty ulubionych tematów Moneta Katedra vr Rouen i Lilie wodne, wybitny obraz Maneta Faure jako Hamlet (widnieje na nim sławny baryton śpiewający arię z opciy opartej na tragedii Szekspira) oraz po cztery reprezentatywne prace Gauguina i Van Gogha. W dziale niemieckim wśród romantyków wyróżniają się dwa płótna Friedricha, są tu też dzieła wszystkich czołowych artystów naszego wieku: szczególnie bogato reprezentowani są Nnlde, Rohlfs i Kirehner. Trzy kobiety na ulicy, ostatniego z wymienionych, to jeden z kluczowych obrazów historii ruchu ckspresj on !stycznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>