Północny Sauerland

Soest i Lippstadt zalicza się czasami do Północnego Sauerlandu (Nordsauerland), obszaru rozciągającego się wokół sztucznego zalewu Möhnesee o długości 10 km. Północny brzeg jeziora przekształcono w ośrodek wypoczynkowy, w którym dominują sporty wodne i wędkarstwo: istnieją tu liczne kempingi. Rejsy wycieczkowe odbywają się od kwietnia do października, statki odbijają z przystani w Günne, Delecke i Korbecke. Pomiędzy Günne a Delecke zbudowano zaporę, która mimo, że nie największa, ze względu na bliskość ośrodków przemysłowych była głównym celem ataku „Dambus- ters”(zob. str. 294). Długa na 650 m i wysoka na 40 m reguluje ujście rzeki Have do Ruhr. Kiedy w następstwie ataku bombowego tama została przerwana, 134 miliony ton wody zalało okolicę. Dawno już wyremontowana, służy dziś jako jeden z grupy czterech mostów, zbudowanych w mniej więcej regularnych odstępach, po których można przejść na drugi brzeg zalewu, Jezioro pozostawiono w stanie naturalnym, południowa odnoga Hevescc jest obecnie rezerwatem ptactwa wodnego. Schronisko młodzieżowe («1)2924/305: -?i}) leży dokładnie na wprost Körbccke. Zaraz za nim rozpoczyna się objęty ochroną Las Arnsberski (Naturpark Arnsberger Wald), górski obszar z przewagą buków, brzóz i modrzewi, rozciągający się na przestrzeni około 30 km ze wschodu na zachód i 15 km z północy na południe.

Wysoki Sauerland (Hochsauerhmd) jesl zdecydowanie największym z czterech okręgów Sauerlandu. Rozpoczyna się za Lasem Arnsberskim i ciągnie się na wschód aż do granicy z Dolną Saksonią, na południu graniczy z Siegerlandem, Jak sama nazwa wskazuje, tutejsze góry należą do najwyższych w tych stronach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>