PÓŁNOCNA NADRENIA-WESTFALIA

PÓŁNOCNA NADRENIA-WESTFALIA (Nordrhein-Westfalen), mimo iż pod względem zajmowanego obszaru znajduje się dopiero na czwartym miejscu wśród krajów związkowych (landów), poszczycić się może największą ze wszystkich ilością mieszkańców, których liczba sięga 17 milionów. Dwuczłonowa nazwa kraju wskazuje, że tworzą go prowincje o odrębnej historii: należąca ongiś do Franków Północna Nadrenia i wchodząca w skład Saksonii Westfalia. Gwałtowny proces industrializacji, który nastąpił w XIX w., zatarł wszakże istotne różnice między nimi, zaś ośrodkiem zainteresowania stała się niezwykle zasobna w złoża mineralne dolina rzeki Ruhr. Intensywny rozwój gospodarczy tych ziem doprowadził wkrótce do powstania nowego, wyraźnie zarysowanego regionu, który jednak rozcinała na dwie zbliżone wielkością części stara granica administracyjna. Po drugiej wojnie światowej podjęto zatem decyzję o zachowaniu ekonomicznej integralności Zagłębia Ruhry (Ruhrgebiet) i oficjalnym połączeniu obu prowincji. Wiele zresztą tradycyjnych swych właściwości utraciły one już wcześniej, zarówno z powodu migracji wewnętrznych, jak i napływu ludności spoza granic kraju.

Spośród trzydziestu ośmiu niemieckich miast, w których wysokość populacji przekracza 200 tys. osób, aż dziesięć leży w Nadrenii, zaś sześć dalszych w Westfalii. Nierzadko przenikają się one nawzajem, tworząc ogromne aglomeracje. Dodać trzeba, że rozciągające się aż do południowej granicy z Nadrenią-Palatynatem Zagłębie Ruhry składa się również z szeregu pomniejszych miast i miasteczek, i że jest to tym samym najgęściej zaludniona kraina Europy. Jej najsłynniejszym ośrodkiem jest Kolonia -przez wiele wieków rządzące się własnymi prawami niezależne państewko, cieszące się bogatą tradycją, ongiś najpotężniejsze miasto Niemiec. Wspaniałą przeszłość posiada także Akwizgran – dawna stolica Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Godny uwagi jest Münster, który z pewnością stałby się stolicą Westfalii, gdyby utrzymano pierwotny podział. Siedziba rządu kraju związkowego mieści się w kosmopolitycznym Dusseldorfie, choć wywołuje on u mieszkańców landu i licznych przybyszów mieszane uczucia. Położone w południowej części regionu Bonn, przez czterdzieści lat stolica Zachodnich Niemiec, nadal pełni funkcję tymczasowej siedziby rządu federalnego. Ten przypadkowy wybór z 1949 roku wciąż pozostaje przedmiotem krytyki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>