PÓŁNOCNA NADRENIA-WESTFALIA CZ. II

Wbrew nasuwającym się od razu skojarzeniom z przemysłem ciężkim, Północna Nadrenia-Westfalia posiada w dużej mierze wiejski krajobraz, zaś rolnictwo i leśnictwo to liczące się dziedziny krajowej gospodarki. Malownicze okolice Eifel w Nadrenii czy Sauerland, Siegerland i Las Teutoburski w Westfalii stanowią wśród samych Niemców popularne miejsca wypoczynku. Urokliwe małe miasteczka: Monschau, Bad Münstereifel, Soest i Lemgo, a zwłaszcza Brühl i Xanten przyciągają setki turystów, mimo iż wciąż widoczne tam są zniszczenia dokonane w czasie wojny.

Charakterystyczną cechą architektury tego regionu jest jej zachowawczość: nowe style przyjmowały się z trudem i rozwijały powoli, a modne nowinki nie czyniły zbytniego wrażenia na statecznych Nadreńczykach i Westfalczykach. Stąd obecność wspaniałych romańskich zabytków nie mających równych sobie w Europie. Mocno zakorzenił się również gotyk, renesans natomiast nie znalazł tutaj uznania. Z kolei pełne chłodnego dostojeństwa rzymskie wzorce kształtowały tutejsze gusty w czasach baroku, który pozostawił tu po sobie budowle jakże odmienne od bujnych, fantastycznych form kojarzonych zazwyczaj z tym stylem.

Obecnie Północna Nadrenia-Westfalia boryka się z licznymi problemami ekonomicznymi. Przeprowadzone niedawno redukcje zatrudnienia w przemyśle ciężkim, brak aktywnie działających na rynku firm specjalizujących się w nowoczesnych technologiach produkcji – oto przyczyny wysokiego bezrobocia. Pocieszającym w pewnej mierze może być fakt znacznej integracji gastarbeiterów, czego dowodem jest stosunkowo niska liczba konfliktów na tle narodowościowym. Główne miasta regionu tworzą dzisiaj wielokulturowy konglomerat, eo potwierdza powszechnie stosowana praktyka tłumaczenia różnego rodzaju napisów na język grecki, turecki, serbsko-chorwacki, włoski i hiszpański, lecz nie na angielski lub francuski.

Podróżowanie po Północnej Nadrenii-Wesłfafii nie nastręcza najmniejszych trudności. Na świetnie zorganizowaną sieć komunikacyjną składają się dwa połączone zc sobą systemy głównych szlaków kolejowych, pociągów podmiejskich (S-Balmen), tramwajów i autobusów. Pierwszy z nich obejmuje Kolonią i Bonn, drugi Zagłębie Rtiliry, Düsseldorf i Dolną Nadrenię. Jak widać, wysoki poziom urbanizacji ma swoje dobre strony – nie czekając długo, można znaleźć się w dowolnie obranym punkcie megalopolis. Rejony wiejskie pokrywa również gęsia sieć linii autobusowych. Dogodne połączenia warto wykorzystać i – nawet nakładając nieco drogi – zobaczyć kolejką linową Schwebehahii w Wuppertalu i Wasserstrassenkreuz, czyli skrzyżowanie dróg wodnych w Minden Wprawdzie ceny noclegów są tu dużo wyższe niż w innych miastach, lecz można zatrzymać się w którymś z licznych schronisk młodzieżowych i kempingów. O wiele bardziej umiarkowany cennik obowiązuje we wsiach i małych miasteczkach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>