Mönchengladbach – dalszy opis

Zaraz za muzeum wznosi się Münster, Xlll-wieczny kościół zbudowany na miejscu opactwa benedyktynów z X w. (od zakonnej siedziby wywodzi się nazwa powstałego w późniejszym czasie miasta: niem. München – mnisi). Istniejąca dziś świątynia łączy w sobie styl późnoromański i wczesnogotycki, co najdobitniej uwidoczniło się w budowie prezbiterium, wykonanego przez Mistrza Gerharda. Ten średniowieczny mistrz kamieniarski pracował również przy powstaniu katedry w Kolonii. Z oryginalnych witraży zachowało się tylko okno środkowe, tzw. ,,biblijne”, jako że przedstawionych na nim zostało czternaście scen z Nowego Testamentu zestawionych odpowiednio ze sta- rotestamentowymi prefiguracjatm ewangelicznych wydarzeń. Wprawdzie z konieczności wymieniono trzy dolne szyby, ale nawet pomimo to jest to jeden z najpiękniejszych witraży niemieckich, Skarbiec (Schatzkammer: wt.-sb. 14.00-18.00, nd. 12,00-18,00: 2 DM) zawiera skarby świątynne, z których najcenniejszym jest Xll-wieczny przenośny ołtarz powstały w Kolonii. Można też poprosić o umożliwienie wstępu do krypty i zakrystii. Krypta jest najstarszą częścią kościoła i jak na panujące ówcześnie zwyczaje architektoniczne odznacza się nader pokaźnymi rozmiarami. Zakrystia z kolei stanowi wytworną, gotycką komnatę z delikatnie rzeźbionymi kapitelami i zdumiewająco dobrze zachowaną kamienną posadzką.

Zaledwie pięć minut drogi dzieli dworzec główny od starego miasta: po wyjściu z dworca należy skręcić w lewo, a następnie pójść w górę Hindenburgstras.se, która jest główną ulicą handlową miasta. Wyczerpującą listą możliwości zakwaterowania dysponuje biuro informacji turystycznej, Bismarckstr. 23-27, pomiędzy dworcem głównym a Aller Markt (pn.-pt. 9,30-18.00, sb. 9,30-12.30: «02161/22001). Biuro wydaje też co miesiąc bezpłatny informator o bieżących wydarzeniach kulturalnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>