Lembeck i Lüdinghausen

LEMBECK leży około 50 km na południowy zachód od Burgsteinfurt. Obie miejscowości łączy linia kolejowa: pociągiem można tu również dotrzeć z Munsteru. trasą wiodącą przez Coesfeld. Położony za miasteczkiem zamek znajduje się nadal w prywatnych rękach. W części spełnia dziś funkcję hotelu, jest zatem łatwiej dostępny niż inne (zwiedzanie z przewodnikiem: codz. poł.lIl-poł.XI, co godzinę od 9.00-17.00: 3 DM). Pomimo iż z zewnątrz sprawia surowe wrażenie – jak przystało na prawdziwie stary zamek otoczony fosą – wydaje się, że wzniesiono go bardziej dla przyjemności niż dla celów obronnych. Sugerują to bogato zdobione hełmy wież oraz nie zabezpieczona tylna strona rezydencji, połączona niewielką groblą z ogrodami. Nieco na wschód od Lembeck rozpościera się rezerwat przyrody Wysoki Mark (Naturpark Hohe Mark), chroniony obszar łagodnych, zalesionych pagórków, istna „górska oaza” pośród równiny Mimstcrlundu,

Wiele autobusów i pociągów łączy Münster z położonym 30 km na południe LÜDINGHAUSEN: przy czym autobusy są znacznie wygodniejsze, ponieważ trasa kolejowa biegnie drogą okrężną, a dworzec znajduje się na końcu miasta. Otoczony fosą zamek Lüdinghausen był nazbyt często przebudowywany, aby budzić dziś większe zaciekawienie. Za to Burg Vischering na północnym obrzeżu miasta wydaje się najideal- niej pokrywać z typowym wyobrażeniem westfalskiego „zamku na wodzie”. Jest także jedynym Wasserburg, który jako Muzeum Münsterlandu (wt.-nd.10.00-12.30 i 13.30- 16.30/17.30: 2 DM) został oddany całkowicie do dyspozycji turystów. Zamek główny (Hauptburg), w kształcie podkowy, z ośmiokątną wieżą pośrodku dziedzińca został rozbudowany ok. 1620 r. poprzez dodanie Erker, renesansowej części z pięknym oknem wykuszowym. Tuż przed nim rozrastają się gałęzie armatnicy, najokazalszego z wielu rzadkich gatunków drzew rosnących na terenie przyległym do zamku. Wnętrza, jak wszędzie, są na ogół skromne. Imponujący wyjątek stanowi odnowiona Sala Rycerska (Rittersaal) zdrewnianym stropem. Pomieszczona tu ekspozycja ukazuje życie w średniowiecznych zamkach Westfalii. Inne wystawy, dotyczące życia ówczesnych mieszkańców miast i wsi, możesz obejrzeć w pomieszczeniach przedzamcza (Vorburg).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>