Kościół Najświętszej Marii Panny

Niedaleko Breitestrasse, kilka przecznic dalej w dół Stiflstrasse, wznosi się Kościół Najświętszej Marii Panny (Marienkirche). Gotyckiej świątyni halowej towarzyszy dawny klasztor, zsekularyzowany w latach reformacji. Tradycje muzyczne kościoła należą do najznamienitszych w Niemczech, toteż warto wysłuchać tutaj jakiegokolwiek koncertu: niewielkiej skali międzynarodowy festiwal odbywa się w Marienkirche w pierwszym tygodniu czerwca. Rozgłosem cieszy się chór kościelny, lecz przede wszystkim słyną organy w kształcie gniazda jaskółki, skonstruowane pomiędzy 1587 a 1613 r, w początkowej fazie przez holenderskiego specjalistę, dokończone następnie przez dwóch braci z Hambruga. Uchodzą one za instrument o niezwykłym brzmieniu, jednym z najciekawszych w Europie. Ci, którzy nic będą mieli okazji ich posłuchać, zadowolić się muszą obejrzeniem organowego prospektu, pozostającego bezcennym dzieleni sztuki, ntimo zatarcia oryginalnej, jasnej polichromii. Kunsztowna robota snycerska świadczy o niesłychanej wirtuozerii rzemieślnika. Z epoki renesansu pochodzi również chrzcielnica wykonana przez miejscowego rzeźbiarza Georga Crossmann, ze śmiałymi, nader zmysłowymi figurami Czterech Cnót. Za nią widać posągi miejscowego możnowładcy Ottona Zur Lippe i jego żony, prawdziwe arcydzieła XIV-wiecznej sztuki nagrobkowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>