KOLONIA CZ. II

Współczesne miasto odzyskało dawną rolę głównego centrum handlowego, a przy tym stało się naczelną siedzibą niemieckiej rozgłośni radiowej i telewizyjnej. Kolonia wyraźnie odróżnia się od swych rywalizujących między sobą sąsiadów: przypomina raczej miasta takie jak Hamburg czy Bierna. Niezliczone zabawy i imprezy stwarzają w mieście niezwykle swojską almosferę, charakterystyczną bardziej dla obszaru śródziemnomorskiego, niż dla surowych Niemiec.

Główny dworzec kolejowy znajduje się dokładnie w centrum miasta, w pobliżu Kaled- ry. Podróże koleją nie przedstawiają żadnego problemu, jako że codziennie zatrzymuje się tutaj i odjeżdża we wszystkich kierunkach około tysiąca pociągów. Dworzec autobusowy mieści się zaraz za dworcem kolejowym, stanowiska autobusów obsługujących połączenie międzynarodowe znajdują się na dolnej kondygnacji. Na lotnisko kursuje autobus #70: odjazdy mniej więcej co 20 min, czas przejazdu niecałe pół godziny.

Biuro informacji turystycznej mieści się przy Unter Fettenhennen 19, naprzeciwko Katedry (V-X pn.-sb„ 8.00-22.30, nd. i święta 9.00-22.30: X1-IV pn.-sb., 8.00-21.00, nd. i święta 9.30-19.00: s-2213345). Oprócz zwykłych map, biuro dysponuje szerokim wyborem darmowych ulotek i broszur dotyczących Kołonii i wszelkich jej atrakcji. Pokój hotelowy najłatw iej sobie zapewnić, wręczając obsłudze biura 3 DM i powierzając jej dalszy bieg sprawy.

Komunikację miejską Kolonii tworzy sieć autobusów i tramwajów, które w centrum zjeżdżają pod ziemię, tworząc coś w rodzaju metra (U-Bahrt), System komunika cyjny Kolonii połączony jest z Bonn. tuk więc można skorzystać z tramwaju zatrzymującego się na przystankach pomiędzy obydwoma miastami. Ceny biletów są wysokie, najlepiej zatem nabyć karnety czteroprzejazdowc lub bilet 24-godztnny (9,50 DM), bądź też bilet trzydniowy (19 DM).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>