Kleve

Pośród płaskiego, równinnego krajobrazu Nadrenii, zaskoczenie budzi rzeźba terenu w okolicach KLEVE, które zostało zbudowane na wzgórzach. Najwyższe z nich ma formę urwistego klifu, stąd zresztą wywodzi się nazwa miasta. Na tymże wzgórzu wznosi się zamek Schwanen burg, związany z legendą o Lohcngrinie, ryccizu Świętego Graa- la. Zamek stanowił niegdyś siedzibę potężnych miejscowych książąt o wybujałych ambicjach dynastycznych. Rojenia o koronie sięgnęły zenilu w 1539 r., kiedy to udało się doprowadzić do małżeństwa Anny z Kleve z Henrykiem VIII. Za swą pychę dumni możnowładey zapłacili w następnym roku skrajnym upokorzeni cm (zob. ramka). Istniejący obecnie zamek pochodzi z XV w., dokonano jednakże tylu przeróbek w ciągu minionych wieków, że nic sposób określić jego przynależności do jakiegoś konkretnego stylu. Siuży dzisiaj jako siedziba sądu i władz lokalnych, swobodnie za to można wejść na wieżę, aby ujrzeć ciekawą panoramę (IV-IX codz. I 1.00-17.00: XI-II1 tylko sb. i nd. w tych samych godzinach: 2 DM).

Naprzeciwko zamku, w dawnych stajniach, mieści się biblioteka miejska, za nią znajduje się kościół Wniebowzięcia NMP(St. Mariae Himmelfahrt), duża świątynia z cegły, podobna do kościoła św. Mikołaja w Kalkar. Znacznie ustępuje mu pod względem walorów artystycznych, chociaż ołtarz główmy wykonany został przez czołowego artystę szkoły rzeźbiarskiej w Kalkar, Henrika Douvermana. Poza wymienionymi zabytkami niewiele przetrwało z dawnego Kleve, które przekształciło się w nieciekawe, nowoczesne centrum handlowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>