Klasztor Heisterbach

Nietrudno będzie zejść z Grosscr Ólberg do ruin XIII-wiecznego klasztoru cystersów, Heisterbach, jedynego zabytku tej skali w okolicy. Zbudowany został – podobnie jak wiele innych siedzib i kościołów tego zakonu – w stylu przejściowym między romani- zmenr a gotykiem. Jednym z pierwszych przeorów klasztoru był Caesarius, kronikarz i miłośnik legend, które zebrał w księdze Dialogus Miraculorum. Najsłynniejsza z nich opowiada historię zakonnika, rozważającego z niedowierzaniem podczas codziennego spaceru słowa psalmu 90.: „Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął”. Po powrocie na nieszpory mnich ze zdumieniem stwierdza, iż w czasie jego nieobecności upłynęło sto lat… Oryginalna opowieść stała się natchnieniem artystów: cysterską legendę trawestował poeta Longfellow, prawdopodobnie także ona leżała u źródeł koncepcji Ripa van Winkle Washingtona lrvinga, Heisterbach wysadzono w powietrze na początku XIX w. podczas wojen napoleońskich, oszczędzono jednak apsydę i obiegający ją ambit. Malownicze ruiny silnie przemawiały do wyobraźni romantycznych malarzy, którzy z upodobaniem utrwalali na płótnie samotne, porastające mchem, sypiące się w gruzy zwaliska. Obecnie, odnowione XVlII-wieczne budynki klasztorne zajęte są przez zgromadzenie zakonne augttslianek, obok postawiono nowoczesny kościół. Siostry prowadzą kawiarnię, specjalizując się w wypiekach najrozmaitszych ciast wedle domowej receptury.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>