Kempen

KEMPEN, węzeł kolejowy 10 km na północny zachód od Krefeld, jest przypuszczalnie miejscem urodzenia jednego z najbardziej poczytnych pisarzy wszechczasów – Tomasza ä Kempis. Za życia nic cieszył się on bynajmniej sławą ani fortuną, zresztą wcale o to nie zabiegał. Skromny i powściągliwy, spędził siedemdziesiąt z dziewięćdziesięciu lat życia w holenderskim klasztorze augustiańskim, gdzie napisał O naśladowaniu Chrystusa, książkę, której wpływ na chrześcijańską kulturę przewyższa chyba sama tylko Biblia. Wystaw’a poświęcona Tomaszowi A Kempis, gdzie umieszczony jest m.in. pierwodruk łacińskiego arcydzieła, opublikowany w 1478 r., szesnaście lat po śmierci autora, stanowi trzon zbiorów Muzeum Dolnoreńskicj Sztuki Sakralnej (Museum fur NiederrheinischeSakrale Kunst: wl.,śr. i pt.-nd. 11.00-17.00:czw. 11.00-19.00: 2 DM). Mieści się ono w centrum miasta, w dawnym kościele franciszkanów Palerskir- chc i budynkach poklasztomych.

Niedaleko stąd znajduje się kościół (Propstcikirchc), obszerna gotycka budowla z XIV w. z różową, romańską wieżą. Ozdobą świątyni są dzieła sztuki gromadzone w czasach rozkwitu miasta, w wieku XV i początkach następnego stulecia. Trzy duże obrazy ołtarzowe pochodzą z Antwerpii, natomiast wspaniałe tabernakulum i renesansowe organy wykonane zostały w Kolonii. Ulice Kempen nic są zbyt fotogenicz- ne, trochę starych domów, szczątki fortyfikacji i średniowieczny zamek, w XIX w. przebudowany od podstaw w stylu romantycznym. Jeśli ktoś chciałby zatrzymać się na noc, najtańszym hotelem jest Hans Becker, Thomasstr. 9 (B-Oi 152/519269: ©).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>