Informacje praktyczne – Detmold

Landesmuseum może stanowić niezłe przygotowanie do wizyty w największym niemieckim skansenie (Freilichtmuseum: IV-X wt.-nd. 9.00-18.00: 5 DM), położonym w południowej dzielnicy miasta: dochodzi się tam prosto wzdłuż Allee, będącej przedłużeniem Langestrasse. Nie został on jeszcze ostatecznie ukończony: przewiduje się, że za parę lat całość kolekcji składać się będzie ze 168 oryginalnych budynków z wiejskich rejonów Westfalii, na miejscu znajduje się już ponad 90. Zgrupowane są według poszczególnych okolic i stanowią tym samym jasny przegląd rozmaitych typów architektury lokalnej. Największą atrakcją będą w przyszłości niewątpliwie trzy kompletne wioski. W chwili obecnej istnieje In tylko wieś spod Paderborn, inne okręgi prowincji reprezentowane są znacznie skromniej, zazwyczaj skupiają się wokół dużego dworku. Oprócz z.abudowań gospodarskich i różnorakich warsztatów można oglądać młyny wodne i wiatraki, skromne wygódki, przydrożne kapliczki oraz szkołę. By zachować łączność z tradycyjnym sposobem życia codziennego wieśniaków, demonstruje się także tkactwo, przędzenie, garncarstwo, pracę młynarza i kowala, hoduje się zwierzęta domowe, a w ogrodach uprawia warzywa. Na zwiedzenie muzeum potrzeba kilku godzin. Obiad po umiarkowanej cenie zejść można w XVIH-wiccznej gospodzie Znm Wilden Mann, przy głównej drodze wioski spod Paderborn, lub przekąsić coś w Tiergartenkrug w pobliżu domów z Tecklenburg i Minden.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>