Hotele w Akwizgran

Burtscheidcr Markt, Burtscheider Markt 14-!6 (3600000). Jeden z najlepszych wmieście hotel uzdrowiskowy, możliwość gorących kąpieli. Danmurk, Lagerhausstr. 21 {034414). Dobra jakość, względnie niskie ceny. Drei Könige, Büchel 5 {«48393). Dobre umiejscowienie – tuż na skraju rynku. (D.

Eu pen er Hof, Krugenoten 63 («62035). Średniej klasy hotel, na południe od dworca głównego. (D. ważnie zniszczony w czasie ostatniej wojny, Akwizgran doznał także dotkliwych strat podczas pożaru w 1656 r. Tłumaczy to większą niż w innych miastach północnych Niemiec liczbę budynków barokowych: jednakże tutejszy powściągliwy, barokowy klasycyzm różni się całkowicie od bujnego baroku bawarskiego.

Szczęśliwym zrządzeniem losu ocalał jeden z nielicznych zabytków sztuki karolińskiej, osadzona niczym bezcenna relikwia w samym sercu dzisiejszej katedry, dawna kaplica pałacowa (Pfalzkapelle). Należny hołd jej urodzie oddali Francuzi, nadając całemu miastu miano Aix-la-Chapelle. Notker Jąkata, kronikarz-zakonnik z IX w., podaje, iż sprowadzono wielu muratorów spoza granic kraju, by wybudowali gmach, któiy splendorem i doskonałością przewyższyłby wszystkie dotychczasowe budowle. Swą relację kończy słowami: „został on wzniesiony ludzkim rękoma, lecz z natchnienia Bożego”. Dworzanin Karola Wielkiego, Einhard. najprawdopodobniej naoczny świadek wydarzeń, łączył wspaniałość obiektu sakralnego z głęboką religijnością cesarza, z podziwem opisując najdrobniejsze detale wystroju kaplicy: „złoto i srebro, kandelabry, odrzwia kute z brązu”. Pisze on również, źe obowiązującym wzorem i źródłem inspiracji dla akwizgrańskich architektów była słynna świątynia San Vitale w Rawennie, skąd przywieziono zdobiące wnętrze marmurowe kolumny. Do dziś zachowało się pełnomocnictwo udzielone przez papieża Karolowi Wielkiemu, na mocy którego raweńskie marmury i mozaiki znalazły się w Akwizgranie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>