Homburg i okolice

Na wschodnim krańcu Saary leży miasto HOMBLIRG (dogodne połączenia kolejowe z Saarbrücken). Santo w sobie nie jest zbyt ciekawe, lecz !0 min jazdy pociągiem na południe, tuż za miejscowością SCHWARZENACKER, znajduje się Rzymski Skansen (Römisches Freilichtmuseum Schwarzenacker: IV-Xl wt,-nd. 9,30-12,00 i 13.0017.00: XII-III śr. 9.00-16.30, sb. i nd. 12.00-16.30: 3 DM), duże muzeum pod gołym niebem na terenie dawnej osady rzymskiej, na której ślady natrafiono podczas prac archeologicznych. Osadę zrekonstruowano i udostępniono zwiedzającym. W pobliżu Homburga obejrzeć można także Schlossherghöhlen, czyli eiąg jaskiń w skałach z piaskowca na dwunastu poziomach, o łącznej długości 5 km (poł. I-poł. XII codz, 9.00-12.00 i 13.00-17.00: 3 DM). Groty drążone były przez ponad sześć wieków, a pozyskiwany tą drogą piasek stanowił nawet jakiś czas główny towar eksportowy regionu. W XVII i XVIII w, jaskinie zostały zajęte przez Francuzów, którzy przekształcili je w graniczną twierdzę, natomiast w lalach ostatniej wojny służyły jako ogromny schron przeciwlotniczy dla ludności Homburga. Opodal, w ponurym lesie, widnieją ruiny zamku, Biuro informacji turystycznej w Homburgu mieści się w ratuszu, Am Forum («06841/1040), można tu uzyskać listę miejsc noclegowych. Schronisko młodzieżowe jest przy Sickingstr. 12 («06841/3679: <>).

Ok. 15 km pociągiem od Homburga (przesiadka w Neunkirchen) leży ST. WENDEL, male sympatyczne miasteczko, gdzie regularnie odbywają się jarmarki. Główną atrak- cjąjest gotycki kościół św. Wendelina (St. Wendelinuskirclte) z trzema wieżami i bogato zdobionym wnętrzem. Na krótki postój można zatrzymać się w OTTWEILER, z dobrze zachowanym średniowiecznym starym miastem. W OTZENHAUSEN, zaraz za Nonn- weiler, ok. 27 km na północ od St. Wendel, na stoku wzgórza znajdują się szczątki warownej osady celtyckiej – Ringwall: dojazd pociągiem do Turkismühl i dalej autobusem #6430 do Nonnwciler.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>