Erternsteine

Dalsze trzy kilometry na południe, blisko miasta Hom-Bad Meinberg, znajduje się miejsce zwane Externsteine. Tworzy je skupisko skał z piaskowca o nieregularnych kształtach ustawionych nad sztucznym jeziorem, zatopione w środku lasu. Niewątpliwie jest to jedno z najbardziej nastrojowych miejsc w Niemczech, którego tajemniczość potęgują intrygujące ślady ludzkiej działalności pośród zapomnianego zakątka, których pochodzenia do dzisiaj nie wyjaśniono.

Najdalej po prawej stronie widnieje pokaźna płaskorzeźba z XII w. Zdjęcie z Krzyża, wykuta bezpośrednio w surowej skale, co nadaje dziełu całkowicie odmienny charakter od innych znanych rzeźb tamtej epoki. Pomimo wyraźnych cech romańskich zakomponowana została wedle hieratycznych zasad sztuki bizantyjskiej. Stanowi to wyjątkowo rzadki wypadek w Niemczech, gdzie tylko iluminatorzy manuskryptów ulegali silnym wpływom wschodniej sztuki. Brakuje wprawdzie paru elementów, lecz niezależnie od tego dzieło przetrwało w znakomitym stanie. Poniżej znajduje się zniszczona rzeźba, która przedstawia prawdopodobnie Adama i Hwę w oplotach węża. Z boku rozpoczyna się ciąg jaskiń, obecnie zamkniętych: nad jedną z nich wyryto napis świadczący, że konsekrowano ją jako kaplicę w 1115 r. Na platformę widokową na szczycie wiodą specjalne schody. Kolejna skała, przed którą wznosi się podwyższenie – rodzaj ambony pod gołym niebem, zachowała naturalny szczyt. Poniżej niego mieści się pozbawiona dachu kapliczka, z okrągłym oknem usytuowanym lak, by można było oglądać przezeń wschód słońca podczas letniego przesilenia dnia i nocy. Wchodzi się doń poprzez mały, łukowaty mostek z przysadzistej skały po lewej: mimo kruchego wyglądu jest on całkiem bezpieczny. Czwarta skala z godłem hrabiów Lippe wydaje się groźna na pierwszy rzut oka, jako że u jej szczytu widnieje ogromny kamień i wyraźnie ma zamiar zlecieć…, jednakże już parę lat temu po kilku nieudanych próbach usunięcia go, przymocowano kamień do podłoża za pomocą żelaznych haków.

Spora liczba uczonych utrzymuje, że Hstemsteine stanowiło niegdyś ośrodek kultów pogańskich (różnią się za (o w określaniu dat sprawowania tajemnych obrządków), część natomiast jest zdania, że historia dziwnego miejsca nie sięga dalej jak do XII w. i że jest ono naśladownictwem świętych terenów Jerozlimy odtworzonych wedle opowieści krzyżowców. Wiadomo na pewno, że w średniowieczu była to pustelni a, która później przeszła w ręce tutejszych hrabiów, a ci wykorzystywali ją kolejno jako twierdzę, pałac i wiezienie, modyfikując i przerabiając formy skalne według własnych upodobali. Przypuszczalny pierwotny kształt przywrócono Extemsteine dopiero na początku zeszłego stulecia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>