DOLNA SAKSONIA CZ. II

Po Bawarii, Dolna Saksonia jest największym krajem związkowym Niemiec, równocześnie odznacza się niską gęstością zaludnienia. Nie ma w niej ośrodka dorównującego rozmiarom dawnemu portowi hanzeatyckiemu, Bremie, która kontynuując długotrwałą tradycję wolnego miasta, pozostaje samodzielnym krajem związkowym. Poza nią są tylko dwa miasta liczące ponad 200 tys. ludności. Większym z nich jest stolica kraju, Hanower, który zaczął odgrywać istotną rolą dopiero w XVII w., i który warto odwiedzić bardziej ze względu na muzea i ogrody, niż ze względu na zabytki architektury. O wiele bardziej szacowny jest Brunszwik, zachowujący wiele pamiątek z okresu dawnej świetności, którego apogeum przypadło na ostatnie dziesięciolecia XII wieku.

Mniejsze miasta prowincji oferują bardzo różnorodne atrakcje. Z punktu widzenia historii sztuki na czoło wybija się Hildesheim ze swą wspaniałą romańską architekturą (która była rewolucyjna jak na owe czasy i wywarła olbrzymi wpływ na budownictwo w całej Europie). Najbardziej reprezentatywnym przykładem rozkwitu handlu w Związku Hanzeatyckim jest Lüneburg, gdzie znajdują się kunsztownie wykonane gotyckie budowie z cegły. Wolfenbüttel to jeden z najwcześniejszych przykładów miasta o planowej zabudowie, wraz z Celle oraz Buekeburgłem należy do niewielu miast w Niemczech, gdzie widoczne są silne wpływy włoskiego renesansu i manieryzmu. Zupełnie odmienna jest niezwykle dekoracyjna architektura renesansu wezerskiego, którego największe osiągnięcia można oglądać w okolicach Hamcln oraz w samym mieście znanym z historii o Szczurołapie. Goslar jest nietypowym miastem górniczym, niepodobnym do żadnego innego na świecie. Getynga chlubi się jednym z najbardziej znanych uniwersytetów w Niemczech, a co za tym idzie, najbardziej intesywnym życiem kulturalnym w całej prowincji. Einbeck, gdzie warzone jest piwo marcowe, przypomina o silnych tradycjach browarniczych w tym regionie i miłośnicy chmielowego trunku będą tu mieli kłopoty z wyborem między licznymi gatunkami.

Komunikacja nie nastręcza zbytnich trudności, co należy zawdzięczać sprawnej sieci połączeń autobusowych i kolejowych. Pewne niedogodności mogą zaistnieć jedynie na terenach Ltineburger Heidc, gdzie na większości dróg obowiązuje zakaz ruchu pojazdów. Warto też pamiętać, że bilety na promy kursujące na znajdujące się w pobliżu wybizeża wyspy są dosyć drogie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>