Category Podróżowanie

Muzea w Bochum

Położone bardzo blisko dworca głównego, na początku Hansastrasse, Muzeum Sztuki i Historii Kultury (Museum fur Kunst und Kulturgeschichte: wt.-nd. 10.00-17.00: bezpł.) zajmuje przepiękny budynek w stylu art deco z lat dwudziestych naszego wieku, dawniej należący do banku oszczędnościowego. Najciekawsze są w nim starannie odtworzone stare wnętrza: XVIIl-wicczna westfalska apteka: Ftiesensaał, czyli pokój o ścianach pokrytych płytkami fajansowymi z manufaktury w Delft ze scenami myśliwskimi: oraz wyłożony boazerią pokój muzyczny, pochodzący z rezydencji mieszczańskiej w Bremie. Szczególnie imponujący jest Der Raum a/s Gesamtkunstwerk („Pokój jako dzieło syntezy sztuk”): zaprojektował go Joseph Maria Olbrich, architekt secesji niemieckiej. Najdrobniejszy, najbłahszy nawet detal wystroju został dokładnie opracowany tak, by harmonizował z. całością. W dziale romantycznym obejrzeć można nastrojowy pejzaż Noc na morzu Caspara Davida Friedricha. W przyziemiu urządzono wystawę archeologiczną, której główną atrakcją jest Dortmunder Goldschatz – znaleziony w okolicy zbiór złotych monet pochodzących z IV i V w.

czytaj więcej

Klasztor Heisterbach

Nietrudno będzie zejść z Grosscr Ólberg do ruin XIII-wiecznego klasztoru cystersów, Heisterbach, jedynego zabytku tej skali w okolicy. Zbudowany został – podobnie jak wiele innych siedzib i kościołów tego zakonu – w stylu przejściowym między romani- zmenr a gotykiem. Jednym z pierwszych przeorów klasztoru był Caesarius, kronikarz i miłośnik legend, które zebrał w księdze Dialogus Miraculorum. Najsłynniejsza z nich opowiada historię zakonnika, rozważającego z niedowierzaniem podczas codziennego spaceru słowa psalmu 90.: „Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął”. Po powrocie na nieszpory mnich ze zdumieniem stwierdza, iż w czasie jego nieobecności upłynęło sto lat… Oryginalna opowieść stała się natchnieniem artystów: cysterską legendę trawestował poeta Longfellow, prawdopodobnie także ona leżała u źródeł koncepcji Ripa van Winkle Washingtona lrvinga, Heisterbach wysadzono w powietrze na początku XIX w. podczas wojen napoleońskich, oszczędzono jednak apsydę i obiegający ją ambit. Malownicze ruiny silnie przemawiały do wyobraźni romantycznych malarzy, którzy z upodobaniem utrwalali na płótnie samotne, porastające mchem, sypiące się w gruzy zwaliska. Obecnie, odnowione XVlII-wieczne budynki klasztorne zajęte są przez zgromadzenie zakonne augttslianek, obok postawiono nowoczesny kościół. Siostry prowadzą kawiarnię, specjalizując się w wypiekach najrozmaitszych ciast wedle domowej receptury.

czytaj więcej

Minden i okolice cz. II

Dworzec główny leży po prawej stronie rzeki – to, że znajduje się dobrych 20 minut drogi od miasta tłumaczy fakt, iż budowano go jako fragment pruskich fortyfikacji. Wraz z trzema niewielkimi fortami, zgrupowanymi półkoliście, jest jedną z rzadkich pozostałości tamtej epoki, jako że obywatele tutejsi podzielali niechęć Heinego do cytadeli (wyrażoną w jednym z jego wierszy) i rozebrali ją tak szybko, jak to tylko było możliwe po oficjalnym uznaniu warowni za niepotrzebną.

czytaj więcej

Bonn

Nazwa BONN nierozerwalnie związana jest z RepublikąFederatnąNiemiec, gdyż to właśnie miasto było stolicą państwa od chwili jego utworzenia w 1949 r., aż do ponownego zjednoczenia Niemiec w 1990r. Chociaż nadal pełni funkcję siedziby rządu, sytuacja ta ulegnie zmianie przed końcem bieżącej dekady. Najprawdopodobniej, wraz z utratą ważnej państwowej roli, Bonn na powrót stanie się jedynie prowincjonalnym ośrodkiem. Nielubtane nigdy jako miasto stołeczne, nadal w niczym nie przypomina europejskiej stolicy, Najzwyczyjniej w świecie pozostało „małym miasteczkiem w Niemczech”, by zacytować tytuł znanej powieści szpiegowskiej Johna le Carré, bądź też – w mniemaniu większości mieszkańców niemieckich metropolii – „federalną wioską”. Niezależnie od najnowszych dziejów, Bonn zachowuje nadal miano interesującego miasta o bogatej przeszłości, znanego przede wszystkim jako miejsce urodzenia Ludwiga van Beethovena.

czytaj więcej

Wnętrze Katedry – Kolonia

Wzrok wchodzących do Katedry od .strony zachodniej, przykuwa natychmiast znajdujący sią na przeciwnym krańcu olbrzymiej długości nawy ołtarz główny z relikwiarzem Trzech Króli. Na relikwiarzu przedstawiono biblijną historii: świata, umieszczając na wyeksponowanym miejscu pokłon trójcy monarchów. Dwa inne nieocenionej wagi arcydzieła ulokowane są w kaplicach przy wejściu w obiegający absydę ambit. Po stronie północnej znajduje się pochodzący z IX w. krucyfiks Gerona, niewątpliwie najcenniejsza z rzeźb tego okresu. Kaplica po stronie południowej zawiera największe dzieło

czytaj więcej

Burgsteinfurt

Najbardziej atrakcyjny pod względem architektonicznym zamek Munsterlandu znajduje się w mieście BURGSTEINFURT, około 35 km na północny zachód od Munsteru, przy głównej linii kolejowej do Gronau. Pozostaje nadal siedzibą książąt Bentheim, którzy wprowadzili w północnych Niemczech kalwinizm. Obecny właściciel jest bardziej skłonny udostępniać swój zamek turystom aniżeli inni posiadacze w tych stronach. Organizacja zwiedzania leży w gestii wyjątkowo opieszałego biura informacji turystycznej, ulokowanego pod adresem Markt 2, w dawnym ratuszu. Jest ono zdecydowanie niewrażliwe na potrzeby indywidualnego turysty, pozostaje zatem dołączyć do którejś z wielu grup zwiedzających zamek latem, oprowadzanych przez przewodnika. Najlepiej uprzednio zadzwonić (ir02551/1383) i zapytać o terminy poszczególnych wycieczek, trzeba jednak być przygotowanym na skąpe i półgębkiem udzielane informacje. Zawsze można natomiast obejrzeć zamek z zewnątrz. Burgsteinfurt fascynuje mieszaniną elementów z najróżnorodniejszych epok, choć przetrwały one w nie najlepszym stanie. Sam tylko dziedziniec to encyklopedia europejskiej historii architektury. Dwuczęściowa romańska kaplica pochodzi z XII w.: dolne jej partie zachowały do tej pory pierwotny prosty styl, górne natomiast przerobiono zgodnie z gustem protestanckich użytkowników. Po lewej stronie dobudowano skrzydło renesansowe z położonym centralnie wspaniałym, dwupoziomowym oknem wykuszowym. Od strony południowej rozciąga się Bagno, duży park publiczny w angielskim stylu z dobrym widokiem na oddalony zamek.

czytaj więcej

Bielefeld – dalszy opis

Na pobliskiej Artur-Ladebcck-Strasse znajduje się gmach Kunsthalle z czerwonego piaskowca (wt., śr., pt. i nd. 11.00-18.00, czw. 11.00-21.00, sb. 10.00-18.00: 3 DM, pl. bezpł.). Wzniesiony w latach sześćdziesiątych naszego stulecia budynek stanowić miał współczensy wkład do bogatej spuścizny architektonicznej miasta: zaprojektował go Philip Johnson, Amerykanin, gorący orędownik Mięsa van der Rohe, jednego z czołowych propagatorów stylu międzynarodowego w architekturze. Wtopienie budowli z „Nowego Świata” pomiędzy starą zabudowę przyjęto nader krytycznie, lecz władze miasta przeświadczone są, iż czas potwierdzi słuszność ich decyzji. Warto obejrzeć zbiory Kunsthalle, o ile się właśnie przebywa w Bielefeld, ale nie jest to powód do specjalnych odwiedzin. Reprezentowana jest tutaj większość ekspresjonistów takich jak Beckmann, Kirchner, Nolde i Macke: są też rzeźby Rodina, Barlacha, Archipenki, Caro i Moore’a (niektóre w salach wystawowych, niektóre w ogrodzie) oraz europejskie i amerykańskie malarstwo abstrakcyjne.

czytaj więcej

Werden

Na południe od Hiigel leży WERDEN – oficjalnie przedmieście Essen, lecz do tej pory panuje tam atmosfera małego miasteczka. Powstało wokół należącego niegdyś do opactwa kościoła św. Liudgera (Abteikirche St. Liudger), jednej z ostatnich z wielkiej serii romańskich bazylik Nadrenii, zbudowanej pod koniec XII w. Kościół sprawia szczególnie silne wrażenie z zewnątrz dzięki masywnej fasadzie zachodniej i ośmiokątnej bryle budowli. Indywidualną cechą jest to, iż krypta, w której pochowano świętego patrona, stanowi przedłużenie prezbiterium, nie zaś jego niższy poziom. W budynku za kościołem mieści się Skarbiec (Schatzkammer: wt.-nd. 10.00-12.00 i 15.00-17.00: ] DM). Zawiera on mnóstwo cennych przedmiotów jak np. pochodzące z V w. cybo- riium, kielich z IX w., romański krucyfiks z brązu i fragmenty sarkofagu świętego patrona. Przy Heckenstrasse wznosi się kościół św. Lucjusza (Luciuskirche), pokrewny katedrze, leez starszy ud niej: uważany za najstarszy istniejący kościół parafialny w Europie Północnej. Budowli z X w. przywrócono obecnie jej pierwotny, prosty kształt.

czytaj więcej

Okolica na północ i zachód od Minde

Pierwszym przystankiem na trasie pociągu wyruszającego z Minden jest PORTA WESTFALICA, oddalona odeń zaledwie 8 km w górę rzeki. Jako ośrodek wypoczynkowy i uzdrowiskowy rozrzucony na sporej przestrzeni oferuje o wiele więcej moż.liwośei noclegu. Na wprost dworca kolejowego, po przeciwnej stronie Wezery, ulokował się kemping (»0571/72743: IV-X). Schronisko młodzieżowe znajduje się na Kirchsiek 30 (»0571/70250: ?2j): aby tam trafić, po wyjściu z dworca należy skręcić w prawo, potem w pierwszą ulicę w lewo i dalej iść prosto. Sporo domów oferuje prywatne kwatery (-@): peiną listą dysponuje Hans des Giisies w parku zdrojowym. Porta Westfa- liea leży pomiędzy dwoma pasmami wzgórz: Wiehengebirge na zachodzie i Wesergebirge na wschodzie. Na jednym ze wzniesień Gór Wiehen wznosi się majestatyczny pnmnik cesarza Wilhelma I, a widok okolicy, jaki się stamtąd roztacza, porównać można najwyżej z panoramą oglądaną z wznoszącego się po stronie przeciwnej szczytu Portakanzel. Wyżej, na prawym brzegu rzeki, rysuje się sylwetka Wieży Telewizyjnej (Fernhschturm), skąd rozpościera się niemniej wspaniały widok. Góry Wezerskie i Góiy Wiehen pokrywa sieć oznakowanych szlaków turystycznych.

czytaj więcej

Skarbiec w Akwizgran

Skarbiec (Schatzkammer: pn. 10.00-14.00, wL-sb. 10.00-17.00/18.00, nd. 10.30-17.00: 3 DM) jest równie godny uwagi, jak i sama katedra. Nie nta równego sobie w całej Europie Północnej, stanowi prawdziwą ucztę dla oczu, olśniewającą demonstrację bogactwa i potęgi Kościoła triumfującego. Dla zapewnienia maksimum bezpieczeństwa najkosztowniejsze dzielą przechowywane są w podziemiach. Najbardziej imponującym z nich jest olbrzymi krucyfiks pochodzący z końca X w,, zwany Lothar, wysadzany klejnotami i ozdobiony antyczną kameą cesarza Augusta, największy spośród krzyży używanych podczas procesji. Po jego odwrotnej stronie wygrawerowano scenę Ukrzyżowania. W początkach następnego wieku powstało naczynie na wodę święconą, wykonane z kości słoniowej, oraz złota oprawa księgi z wizerunkiem Madonny i Dzieciątka, które razem stanowiły uzupełnienie Pala d’Oro w ołtarzu głównym. Jako jedyna pamiątka z czasów Karola Wielkiego zachował się uszkodzony dyptyk z kości słoniowej, natomiast duży rzymski sarkofag z wyrzeźbioną sceną porwania Prozerpiny służył, choć wydaje się to niewiarygodne, przez czterysta lat jako trumna cesarza.

czytaj więcej

Mayen i okolice

30 km od Andernach, przy głównej linii kolejowej regionu Eifel (biegnącej z zachodu na wschód) leży MAYEN. 2 stycznia 1945 r. zostało niemal całkowicie zrównane z ziemią przez angielskie lotnictwo RAF, żeby uniemożliwić hitlerowcom wykorzystanie go jako bazy wojskowej podczas alianckiej ofensywy w Ardenach. Dlatego też cala niewątpliwie interesująca i urocza zabudowa miasta pochodzi z ostatnich czterdziestu lat, lecz podkreślić trzeba, iż odbudowę prowadzono z ogromną pieczołowitością i z wyjątkiem brzydkiego domu towarowego przy rynku nie można architekturze Maycn nic zarzucić.

czytaj więcej

Rozrywka i Dortmund

Program wydarzeń kulturalnych znaleźć można w bezpłatnym miesięczniku biura informacji turystycznej Warw, Wo, Was. Bochum cieszy się dobrą sławą, jeśli chodzi o teatry: teatr repertuarowy działający w Schanspielhaus przy Kónigsallee należy do czterech najlepszych w kraju. W tym samym budynku odbywają się również przedstawienia lalkowe i koncerty niezłej orkierstry Bochumer Symphoniker. Wielkie widowiska estradowe organizowane są w RuhrlandhaUe i Starligluhalle na Stadionring.

czytaj więcej

PÓŁNOCNA NADRENIA-WESTFALIA CZ. II

Wbrew nasuwającym się od razu skojarzeniom z przemysłem ciężkim, Północna Nadrenia-Westfalia posiada w dużej mierze wiejski krajobraz, zaś rolnictwo i leśnictwo to liczące się dziedziny krajowej gospodarki. Malownicze okolice Eifel w Nadrenii czy Sauerland, Siegerland i Las Teutoburski w Westfalii stanowią wśród samych Niemców popularne miejsca wypoczynku. Urokliwe małe miasteczka: Monschau, Bad Münstereifel, Soest i Lemgo, a zwłaszcza Brühl i Xanten przyciągają setki turystów, mimo iż wciąż widoczne tam są zniszczenia dokonane w czasie wojny.

czytaj więcej