Cappenberg

Znajdujący się 12 km na południe od Nordkirchen CAPPENBERG, leży tuż poza granicami przemysłowego miasta Lünen, forpoczty Zagłębia Ruhry. Warownia istniała w tym miejscu już. od IX w., obecny zamek wzniesiono w czasach baroku. Przez wiele lal znajdowały się tu skarby sztuki pochodzące z Dortmundu. Kiedy przeniesiuno je do nowo utworzonego w tym mieście muzeum, zamek stał się miejscem różnego rodzaju wystaw czasowych (wt.-nd, 10,00-17.00: bezpi.). Dużo ciekawsza jest kolegiata (Stiftskirche) stojąca na w prost zamku. Ufundowali ją bracia Gottfried i Otton von Cappenberg w intencji pokuty za pomoc, jakiej udzielili Lotarowi Saksońskiemu w splądrowaniu Miinsteru w 1121 r., podczas którego, oprócz innych budynków, niemal całkowitemu zniszczeniu uległa katedra. Spowiednik lycerzy, Norbert z Xanten, zasugerował grzesznikom, iż stosowną formą zadośćuczynienia byłoby ustanowienie niemieckiej siedziby zakonu norbertanów, założonego przezeń niedawno we Francji. Ulubiona przez mnichów prosta architektura romańska, wzbogacona później o gotyckie elementy, skrywa wewnątrz prawdziwe bogactwa. Wśród nich znajdują się dwa bezcenne arcydzieła niemieckiej sztuki średniowiecznej. W transepcie południowym wystawiono w ochronnej gablocie zachwycający relikwiarz w kształcie głowy Fryderyka Barharossy, stanowiący najstarszy ocalały portret wykonany za życia cesarza. Relikwiarz jest najprawdopodobniej dziełem akwizgrańskiego złotnika z około I 160 r. Pierwotnie zamierzano przechowywać w nim relikwie św. Jana Lwangelisly. W chórze znajduje się XI V-wicczny pomnik fundatorów, ukazujący braci von Cappenberg jako pogodnych młodzieńców o identycznych rysach. Trzymają oni w dłoniach model kościoła. Prawie w [ym samym czasie wykonano grobowiec dla kanonizowanego później Gottfrieda: mieści się on w transepcie południowym. Ponadto należy zwrócić uwagę na polichromowany romański krzyż tryumfalny oraz kunsztownie rzeźbione stalle gotyckie (każda z miscricordii – wsporników warta jest starannego objerzenia). Poniżej zamku rozpościera się Wildpark, utrzymany w naturalnym stanic prywatny park z widoma alejkami spacerowymi. Dwa kilometry stąd, już w obrębie Lünen, leży Cappenherger Sec sztuczne jeziorko, gdzie można popływać łódką. Na północnym brzegu, przy Richard-Schirrmann Weg mieści się schroniskn młodzieżowe (1102306/53540:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>