Bad Godesberg i Schwarzrheindorf

Oficjalne rozszerzenie terytorium Bonn w 1969 r. oznaczało asymilację wielu małych wiosek i osiedli, W len sposób po raz pierwszy w dziejach granice miasta sięgnęły wschodniego brzegu Renu. W skład powiększonej stolicy weszło niewielkie uzdrowisko BAD

GODESBERG (dojazd metrem #16 lub główną linią kolejową), położone na południe od Bonn, przy granicy Północnej Nadrenii. Szybko przeistoczyło się w ulubioną siedzibę licznych misji dyplomatycznych, które rozgościły się we wspaniałych, empirowych willach. Często odbywają się tu głośne konferencje, dwukrotnie zaś Bad Godesberg było gospodarzeni nader brzemiennych w skutki posiedzeń międzynarodowych. W 1938 r. była to seria spotkań między Chamberlainem a Hitlerem, torująca drogę do haniebnego układu monachjijskiego (miał on zapewnień kosztem Czechosłowacji „pokój naszym czasom”). W 1959 r. natomiast odbyła się tu konferencja socjaldemokratów, na której SPD postanowiła skończyć z trwającą przez trzydzieści lat rolą partii opozycyjnej, wyrzekła się swych wcześniejszych związków z marksizmem, walką klas oraz anłyklerykalizmcm i siała się partią działającą według reguł powojennego porozumienia, czyli zgodnie z ideą „socjalnej gospodarki rynkowej”.

Wysoko ponad miastem wznosi się zamek Godesburg, wybudowany pomiędzy XIII i XIV w. przez arcybiskupów Kolonii. Był on najbardziej na północ wysuniętą twierdzą w szeregu wielkich zamków, strzegących nadreńskich wzgórz. Od roku 1538 leży w gruzach. W czasach nam bliższych rozważano różnorodne koncepcje zagospodarowania ruin, ostatecznie – wykorzystując ocalałe mury zewnętrznych umocnień – założono tu hotel (zob. str. 209). Nienaruszona została także cylindryczna baszta wewnętrzna, na którą można się wspiąć, by spojrzeć na widoczną w dali Kolonię i pasmo Siedmiogórza (IV-IX wt.-nd. 10.00-18.00: 0,50 DM). Piękno okolicznego krajobrazu to zresztą najsilniejszy atut Bad Godesberg, który najłatwiej docenić wędrując nadreń- ską promenadą Rheinufcr. W centrum miasta usytuowane są dwa parki zdrojowe, które oddzielają od siebie stylowe zabudowania. Uwagę przykuwa pochodząca z końca XVIII w. Redoute, dawna sala redutowa, gdzie wyprawiano elektorskie bale, mieszcząca obecnie renomowaną restaurację.

Osobną wycieczkę urządzić trzeba koniecznie do SCHWARZRHEINDORF, malej wioski w okręgu Bonn. Leży ona na prawym brzegu Renu, wysunięta daleko na północ: dojazd autobusem #540 łub #550. Chlubą miejscowości jest stosunkowo mało znany, lecz niezwykłej wagi zabytek – dawny kościółek dworski, zwany Doppclkirche (pn-pt. 9.00-17.00/18.30, sb. i nd. 9.00-17.00). Postawił go w połowie XII w. Arnold von Wied, późniejszy arcybiskup Kolonii. Wizyta w tej niewielkiej świątyni pozwala zapoznać się bliżej z intrygującym życiem towarzyskim i religijnym średniowiecza. Widoczna z zewnątrz bryła budowli sprytnie maskuje fakt, iż w rzeczywistości w środku mieszczą się dwie kaplice: górna dla seniora, dolna dla poddanych. Wnętrze zdobią ponadto niezwykle rzadkie cykle romańskich fresków. Po włączeniu światła obok drzwi wejściowych obejrzeć można w pełnej krasie Wiz/ę Ezechiela, Przemienienie Pańskie i Ukrzyżowanie, na górze natomiast, w kaplicy senioratu, widnieją wstrząsające wyobrażenia Apokalipsy. Górna część „podwójnego kościoła” dostępna jest dla zwiedzających wyłącznie w sobotnie i niedzielne popołudnia, freski jednakże zobaczyć można zawsze przez specjalny otwór.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>