Altenberg

Niewiele budowli spełnia w tak idealnym stopniu podstawowe zasady gotyckiego stylu, naznaczonego dodatkowo wyr aźnym piętnem cysterskiego ascetyzmu – brak tu jakiejkolwiek przesady, brak dekoracji, wrażenie czyni za to przeslronność, jasność i harmonijność wnętrza. W oknach prezbiterium znajdują sit: srebrzystoszare witraże, które tak jak w budowlach arabskich wykorzystująjcdynie motywy geometryczne. Wzory roślinne z kolei zdobią duże witraże okien transeptu północnego, tutaj też mieszczą się grobowce hrabiów i książąt Bergu. Jedynym odstępstwem od zasady unikania sztuki figuratywnej, na ogól przestrzeganej przez cystersów, jest ogromny, największy w Niemczech witraż w oknie fasady – Niebiańska Jeruzalem. Witraż utrzymany w złotej tonacji, podświetlony promieniami zachodzącego słońca, sprawia niezapomniane wrażenie. jeśli ktoś pragnie wypocząć w wiejskim ustroniu, powinien przyjechać do Altenberg w dzień powszedni, w niedzielą bowiem mieszkańcy miasta tłumnie udająsię w okolice klasztoru w złudnej nadziei znalezienia ciszy i spokuju. Ciekawostkę stanowić może fakt, że odprawia się tu msze dla katolików i protestantów. Taki warunek postawił w ubiegłym wieku król pruski Fryderyk Wilhelm IV, który przyczynił się do odnowy kościoła i wznowienia nabożeństw po upadku klasztoru w epoce wojen napoleońskich. Pomieszczenia poklasztome zajmuje dziś siedziba głównej organizacji młodzieży katolickiej w Niemczech. W Kikhenhof'(jeden z trzech barów-restauracji mieszczących się w przyległych budynkach) można poprosić o klucz do Kaplicy św. Marka (Markuska- peile) z początków XIII w., najstarszej części kompleksu Bergiseher Dom.

Z centrum Kolonii można tu dotrzeć w ciągu godziny – pod warunkiem, że dużo czasu nie zabierze przesiadka w Hohenhuus, do którego trzeba dojechać kolejką U-Baltn #5 (końcowy przystanek): stąd około dwunastu razy dziennie odchodzi autobus do Ber- gischer Dom.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>