Daily Archives 22 września 2017

WallraMlichartz/Ludwig Museum

Przy Bischofsgartenslr. I znajduje się Wallraf-Richartz/Ludwig Museum (wt.-pl. 10.00 – 18.00, sb. i nd. 11.00-18.00: 5 DM). W pierwszym z nich można obejrzeć miejskie zbiory malarstwa. Pierwsze piętro zajmuje kolekcja dzieł dawnych mistrzów, unikalne prace XV-wiecznej szkoły kolonskiej (zob. Kontekst}’). Warto zwrócić uwagę na tło obrazów, na których przedstawiona została średniowieczna Kolonia, z powtarzającym się widokiem nicukończonej Katedry. Najbardziej podziwianym artystą tej szkoły jest Stefan LochniT, a najsłynniejszym jego dziełem Sąd Ostateczny, oryginalny w opracowaniu detali i imponujący jako wizja całości, pełna łagodnego wyrazu. Najwybitniejszym reprezentantem wcześniejszej generacji jest Mistrz Św. Weroniki, twórca dwóch wersji Ukrzyżowania – pierwsza z nich, pełna subtelnej dystynkcji, przypomina iluminowany manuskrypt, za to druga dąży do monumentalizacji przedstawionych postaci. Autorem najwspanialszych kolońskich winiel jest Mistrz Gloryfikacji Najświętszej Marii Panny (Meister der Verherrlichung Mariae). Perlą kolekcji są dwa duże tryptyki wykonane dla kartuzów przez Mistrza Ołtarza św. Bartłomieja, przedstawiciela schyłkowego, lecz równie wspaniałego okresu szkoły kolonskiej z początku XVI w. Postacie stworzone ręką tego malarza naśladują ówczesną rzeźbę – zdają się być pogrążone w natchnionej, mistycznej ekstazie.

czytaj więcej