Daily Archives 21 września 2017

KOLONIA CZ. II

Współczesne miasto odzyskało dawną rolę głównego centrum handlowego, a przy tym stało się naczelną siedzibą niemieckiej rozgłośni radiowej i telewizyjnej. Kolonia wyraźnie odróżnia się od swych rywalizujących między sobą sąsiadów: przypomina raczej miasta takie jak Hamburg czy Bierna. Niezliczone zabawy i imprezy stwarzają w mieście niezwykle swojską almosferę, charakterystyczną bardziej dla obszaru śródziemnomorskiego, niż dla surowych Niemiec.

czytaj więcej