Monthly Archives Wrzesień 2017

Noclegi w Kolonii – kontynuacja

Im KupferkesseJ. Probsteigasse 6 ( 135338) Niedawno odnowiony, niewielki hotel w pł.-zaeh. części starego miasta. Janson. Richard-Wagner Sir. 18 (»251875). W zachodniej części starówki: stosunkowo wysoki standard: często brak wolnych pokoi. (D. kirchiuT Richard-Wagner Sir. 18 (»252977). Jak wyżej. ©.

czytaj więcej

WallraMlichartz/Ludwig Museum

Przy Bischofsgartenslr. I znajduje się Wallraf-Richartz/Ludwig Museum (wt.-pl. 10.00 – 18.00, sb. i nd. 11.00-18.00: 5 DM). W pierwszym z nich można obejrzeć miejskie zbiory malarstwa. Pierwsze piętro zajmuje kolekcja dzieł dawnych mistrzów, unikalne prace XV-wiecznej szkoły kolonskiej (zob. Kontekst}’). Warto zwrócić uwagę na tło obrazów, na których przedstawiona została średniowieczna Kolonia, z powtarzającym się widokiem nicukończonej Katedry. Najbardziej podziwianym artystą tej szkoły jest Stefan LochniT, a najsłynniejszym jego dziełem Sąd Ostateczny, oryginalny w opracowaniu detali i imponujący jako wizja całości, pełna łagodnego wyrazu. Najwybitniejszym reprezentantem wcześniejszej generacji jest Mistrz Św. Weroniki, twórca dwóch wersji Ukrzyżowania – pierwsza z nich, pełna subtelnej dystynkcji, przypomina iluminowany manuskrypt, za to druga dąży do monumentalizacji przedstawionych postaci. Autorem najwspanialszych kolońskich winiel jest Mistrz Gloryfikacji Najświętszej Marii Panny (Meister der Verherrlichung Mariae). Perlą kolekcji są dwa duże tryptyki wykonane dla kartuzów przez Mistrza Ołtarza św. Bartłomieja, przedstawiciela schyłkowego, lecz równie wspaniałego okresu szkoły kolonskiej z początku XVI w. Postacie stworzone ręką tego malarza naśladują ówczesną rzeźbę – zdają się być pogrążone w natchnionej, mistycznej ekstazie.

czytaj więcej

KOLONIA CZ. II

Współczesne miasto odzyskało dawną rolę głównego centrum handlowego, a przy tym stało się naczelną siedzibą niemieckiej rozgłośni radiowej i telewizyjnej. Kolonia wyraźnie odróżnia się od swych rywalizujących między sobą sąsiadów: przypomina raczej miasta takie jak Hamburg czy Bierna. Niezliczone zabawy i imprezy stwarzają w mieście niezwykle swojską almosferę, charakterystyczną bardziej dla obszaru śródziemnomorskiego, niż dla surowych Niemiec.

czytaj więcej